по-русски
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в організаціях:


5 липня 2017 р.

Оприлюднено проект змін до порядку здійснення банками операцій за акредитивами

Національний банк України пропонує для громадського обговорення проект Змін до Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями (далі – Проект).

На сьогодні загальні правила щодо здійснення банками операцій за документарними акредитивами в іноземній валюті встановлені Положенням про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 03 грудня 2003 року № 514 (зі змінами), а в національній валюті – главою 8 “Розрахунки за акредитивами” Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 № 22 (зі змінами).

Підготовка цього документа здійснювалась в рамках реалізації спільного проекту Національного банку України та Незалежної асоціації банків України “Paperless”.

Як зазначається, реалізація норм Проекту дасть можливість удосконалити порядок здійснення банками операцій за документарними акредитивами, ураховуючи сучасні тенденції на ринку таких операцій та з мінімальним використанням паперових документів.

Проектом запропоновано викласти Положення № 514 у новій редакції та врегулювати, зокрема, питання щодо:

визначення порядку здійснення банками операцій за документарними акредитивами у національній та іноземних валютах в одному нормативно-правовому акті Національного банку України;

адаптації порядку здійснення банками операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах до сучасної міжнародної практики здійснення операцій за документарними акредитивами;

зменшення кількості паперових документів, які використовуються при оформленні банками та їх клієнтами операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах;

використання електронних документів на всіх етапах здійснення банками та їх клієнтами операцій за документарними акредитивами в національній та іноземній валютах;

зменшення кількості формальних інструкцій у порядку роботи за документарними акредитивами.

 

Новини

13 червня 2017 р.

Нацбанк повідомив, що з 26.05.2017 р. на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону №1724 щодо 180-деного строку розрахунків

7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження

7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі

7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому

12345Архів

Публікації

12345Архив