по-русски
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в організаціях:


Оцінка машин та устаткування

Оцінка машин та устаткування включає оцінку вартості практично всього спектру об'єктів рухомого майна - верстатів, приладів, автомобілів, технологічних комплексів, потокових ліній, силових агрегатів, оргтехніки, меблів, побутових предметів й інших об'єктів, які відносяться до рухомого майна.
Професійна оцінка машин та устаткування - важливий, а, найчастіше, єдиний спосіб дізнатися дійсну вартість активної частини основних фондів, які складають технологічну основу будь-якого підприємства. Оцінка вартості машин та устаткування здійснюється декількома методами, у тому числі із застосуванням спеціалізованих баз даних, що містять як цінову інформацію, так й технічні параметри.
Потреба в оцінці машин та устаткування виникає й в тому випадку, коли об'єкт цивільних прав (річ, майно, майнові права та ін.) вступає в господарський зворот, й над ним здійснюються ті або інші господарські операції. Машини та устаткування стають об'єктами оцінки в процесі різних операцій, пов'язаних зі встановленням, зміною та припиненням майнових прав.

Причинами оцінки устаткування можуть бути переоцінка основних фондів, страхування, застава, ліквідація бізнесу та ін. 

Ми проводимо оцінку автомобіля при:

 • розробці схем фінансової оренди (лізингу); 
 • визначенні заставної вартості для здобуття кредиту; 
 • визначенні страхової вартості; 
 • постановці на баланс або продажу; 
 • вступі до спадку (для нотаріуса); 
 • внесенні до статутного капіталу юридичної особи;

Перелік документів необхідних для оцінки:

 • Повне найменування об'єкту, марка, модель, серія 
 • Інвентарний (обліковий номер), балансова і залишкова вартість на останню звітну дату перед  датою оцінки 
 • Завод (фірма) виготівник 
 • Рік випуску, дата постановки на облік 
 • Зведення про консервацію та ремонт (заміна вузлів, удосконалення) 
 • Технічні характеристики об'єкту оцінки (потужність, маса, розміри, пробіг, продуктивність та ін., згідно тех. паспорту)

  Телефони для співпраці: +38 (050) 328-92-40, (062) 306-30-28.

Замовити послуги

Спеціалісти у даній галузі

Новини

7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження

7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі

7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому

31 травня 2017 р.

ДФСУ роз'яснила порядок коригування  ПДВ при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати послуг за іншим договором

22 травня 2017 р.

Строк дії договору оренди землі, умовами якого передбачено, що відлік строку оренди настає з моменту державної реєстрації цього договору, починається після набрання ним чинності, а не з моменту його укладення

22 травня 2017 р.

Якщо відшкодування витрат на перевезення здійснюється не безпосередньо перевізнику-нерезиденту, а агенту, то така виплата не підпадає під дію положень міжнародних договорів для застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку на прибуток

26 квітня 2017 р.

Неприбуткова організація, яка здійснює операції з постачання послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню ПДВ, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. гривень, повинна зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку

26 квітня 2017 р.

Роз’яснено особливості віднесення заборгованості до категорії «безнадійна»

12345Архів

Публікації

12345Архив