по-русски
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в організаціях:


Переоцінка основних засобів підприємства

Основні засоби (ОЗ) часто складають велику частину всіх активів підприємств. Стан і вартість основних засобів (ОЗ) цікавлять керівництво, інвесторів, засновників, акціонерів.

Точна інформація такого характеру дозволяє судити про фінансове становище підприємства, приймати обгрунтовані рішення, пов'язані з його господарською діяльністю. Крім того, вартість основних засобів - це база для розрахунку податку на майно та амортизаційних відрахувань.

Під впливом інфляції балансова вартість основних засобів (ОЗ) може істотно відхилятися від вартості їх відтворення в сучасних умовах. Усунути цю невідповідність дозволяє переоцінка. Таким чином, переоцінка  основних засобів в Україні, якщо розглядати її наслідки в комплексі, є вельми дієвим механізмом управління показниками фінансового стану організації.

Різниця між обов'язкової та добровільної переоцінкою полягає в тому, що, по-перше, при добровільній переоцінці - зміна балансової вартості майна не впливає на величину оподатковуваного прибутку підприємства, а по-друге, не змінюється його вартість в податковому обліку, а це означає, що амортизація нараховується в тому ж порядку і в тих же сумах, які були у підприємства до зміни балансової вартості майна.

Частота проведення переоцінок повинна залежати від змін у справедливій вартості ОС. Якщо справедлива вартість уже переоціненого активу суттєво відрізняється від його балансової вартості, то необхідна додаткова переоцінка. Справедлива вартість деяких об'єктів ОЗ може бути предметом значних і довільних коливань, тому вони вимагають щорічної переоцінки. Такі часті переоцінки не потрібні для об'єктів ОЗ, справедлива вартість яких зазнала незначні зміни. Необхідність в переоцінці таких об'єктів може виникати один раз в 3-5 років..

При переоцінці основних фондів (ОФ) визначається повна відновна вартість основних фондів (ОФ), тобто вартість нових аналогічних об'єктів за ринковими цінами і тарифами на дату переоцінки основних фондів, включаючи витрати на придбання (будівництво), транспортування, установку (монтаж) об'єктів, а для подученних по імпорту - включаючи митні платежі  та ін..

Підприємства та організації мають право самостійно визначати метод переоцінки основних фондів. Таких методів два.

1. Метод прямої оцінки полягає в перерахунку вартості окремих елементів основних фондів за документально підтвердженими ринковими цінами на нові об'єкти, аналогічні оцінюваним (на 1 січня відповідного року). Для підтвердження використовуваних цін можуть бути залучені: дані оцінок на аналогічну продукцію, отримані в письмовій формі від виготовлювачів; відомості про рівень цін, наявні в органів державної статистики, торгових інспекцій та ін; відомості про рівень цін, опубліковані ЗМІ та в спеціальній літературі; експертні висновки (незалежна оцінка).

2. Метод індексної оцінки полягає в індексації окремих об'єктів основних фондів із застосуванням індивідуальних індексів вартості основних фондів. Індекси повідомляються органам виконавчої влади та публікуються в ЗМ.

За даними експертів інфляція за 2012р. не перевищить 10%, що виключає необхідність щорічної індексації вартості, яка амортизується основних засобів, п. 146.21 НКУ.

Така динаміка спостерігається вже 3 роки поспіль. Та реальні відсотки за ці 3 роки перевищують більше ніж у 2 рази.

 

Період
Інфляція
Офіційна
Реальна
2010 р.
9,1 %
16%
2011 р.
4,6 %
18%
2012 р.
7,5%
24%
Разом за 3 роки:
21,2%
58%

Ці показники відображають неефективність використання методу ідексной оцінки, тому в цій ситуації бухгалтеру краще використовувати метод прямої оцінки, звернувшись до незалежного оцінювача.

 

Замовити послуги

Фахівці компанії ЮК "Правозахист Україна" мають достатній досвід в проведенні незалежної переоцінки основних засобів (ОЗ) підприємств та можуть надати практичну допомогу підприємству, яке потребує в переоцінці.

 

Спеціалісти у даній галузі

Новини

13 червня 2017 р.

Нацбанк повідомив, що з 26.05.2017 р. на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону №1724 щодо 180-деного строку розрахунків

7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження

7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі

7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому

12345Архів

Публікації

12345Архив