по-русски
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в організаціях:


30 жовтня 2012 р.

Аналіз законодавства - Проект Закону № 11380 від 24.10.2012 щодо відшкодування шкоди при неправомірних діях посадових осіб

24 жовтня поточного року у Верховній Раді зареєстрований проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України (щодо відшкодування шкоди при неправомірних діях посадових осіб) за № 11380, ініціатором якого є Кабінет Міністрів України в особі  Азарова М.Я.

Відповідно до змісту подання проект Закону пропонується розглянути у першочерговому порядку. Представлятиме проект Закону у Верховній Раді Міністр фінансів Колобов Ю.В.

Спробуємо проаналізувати чому даний законопроект є таким важливим та терміновим.

Так, законопроектом передбачається внесення змін до статті 27 Митного кодексу, відповідно до якої, якщо задоволення скарги на рішення, дії або бездіяльність митних органів або їх посадових осіб пов’язане з виплатою грошових сум, їх виплата здійснюється за рахунок державного бюджету на підставі відповідного рішення суду у порядку, визначеному законом. В чинній наразі редакції передбачено, що виплата грошових сум здійснюється за рахунок державного бюджету органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, на пiдставi (окрім рiшення суду) рішення органу чи посадової особи щодо задоволення скарги повнiстю або частково в порядку, визначеному законом.

Проектом також передбачаються зміни до статті 30 «Відповідальність митних органів, організацій, їх посадових осіб та інших працівників». А саме, деталізується перелік випадків, коли заподіяна особам рішеннями, діями або бездіяльністю митних органів, організацій або їх посадових осіб чи інших працівників під час виконання ними своїх службових (трудових) обов’язків, шкода підлягає відшкодуванню:
1) неправомірного застосування до товарів, транспортних засобів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
2) безпідставної відмови митних органів у поверненні платникам митних платежів помилково та/або надміру сплачених ними грошових зобов’язань;
3) проведення митними органами документальної перевірки;
4) порушення встановлених цим Кодексом строків здійснення митного оформлення за умови виконання декларантом або уповноваженою ним особою усіх вимог законодавства з питань державної митної справи;
5) порушення встановлених статтею 357 цього Кодексу строків
проведення досліджень (аналізів, експертиз);
6) застосування технічних та спеціальних засобів, службових собак під час здійснення митного контролю;
в інших випадках, передбачених законом.

Обов’язковою умовою здійснення такого відшкодування є рішення суду, яке набрало законної сили щодо відшкодування такої шкоди відповідно до статті 27 цього Кодексу з урахуванням вимог Законів України “Про виконавче провадження” та “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”.

Відшкодування упущеної вигоди та моральної шкоди здійснюється у разі встановлення в діях посадових осіб чи інших працівників митних органів, організацій складу злочину за обвинувальним вироком щодо неї, який набрав законної сили, шляхом пред’явлення вимог до такої особи у порядку, встановленому законом.
Після виконання рішення суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, митний орган, організація проводять службове розслідування щодо причетних посадових осіб чи інших працівників митних органів, організацій, якщо рішенням суду не встановлено складу злочину в діях зазначених осіб.

За результатами службового розслідування митні органи, організації та органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у місячний строк можуть відповідно до закону звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до посадових осіб чи інших працівників митних органів, організацій, винних у завданні збитків.

Іншими новелами законопроекту є внесення змін до статті 244 Митного кодексу України в частині законодавчо встановленого розміру у вигляді 15 % комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало товари, що в першочерговому порядку після реалізації повинні бути сплачені відповідному підприємству торгівлі. При цьому, повернення за рішенням суду вартості конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації цього майна, за вирахуванням сум податків і зборів (обов’язкових платежів), що були нараховані відповідно до законодавства, але не сплачені на момент реалізації.

А також, доповнення Розділу XVII «Запобігання та протидія контрабанді» статтею 4571  відповідно до якої митний орган має право здійснювати затримку валютних цінностей на строк від п’яти до чотирнадцяти робочих днів за наявності достатніх підстав вважати, що валютні цінності, які переміщуються через митний кордон України, можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, у тому числі в разі отримання відповідної офіційної інформації від правоохоронних або інших органів. Затримані валютні цінності розміщуються на митному складі або депонуються в уповноваженому банку України. А Порядок затримання та форма протоколу мають бути затверджені відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Законопроектом передбачено, що Закон має набрати чинності з 1 січня 2013 року.

Висновки:

1. вочевидь вказані вище зміни, що пропонуються проектом закону пов’язані зі вступом в силу 01.01.2013 року ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». Зокрема, відповідальність посадових осіб митних органів за виплачені на підставі судових рішень кошти, що згідно з цим Законом, вважаються збитками державного бюджету, про регресну вимогу до винних в цьому посадових осіб, проведення службового розслідування тощо;

2. з ЗУ «Про гарантії виконання судових рішень» також пов’язана зміна до статті 27 МКУ щодо повернення грошових коштів, у разі задоволення скарги платника податків на рішення органу чи посадової особи, лише на підставі відповідного рішення суду, з виключенням можливості повернення коштів на підставі рішення органу чи посадової особи щодо задоволення скарги повнiстю або частково;

3. перелік випадків, коли заподіяна особам (фізичним/юридичним) рішеннями, діями або бездіяльністю митних органів, організацій або їх посадових осіб чи інших працівників під час виконання ними своїх службових (трудових) обов’язків, шкода підлягає відшкодуванню є невичерпним з посиланням на необмежене коло законів;

4. як вбачається зі змісту проекту, для пред’явлення вимоги про відшкодування упущеної вигоди та моральної шкоди необхідна обов’язкова наявність обвинувального вироку, який набрав законної сили, та яким встановлено в діях посадових осіб чи інших працівників митних органів, організацій складу злочину за обвинувальним вироком щодо неї. У зв’язку з чим, можливість відшкодування упущеної вигоди та моральної шкоди на практиці залишиться декларативною можливістю;

5. внесення до переліку підстав відшкодування шкоди «безпідставної відмови митних органів у поверненні платникам митних платежів помилково та/або надміру сплачених ними грошових зобов’язань», на нашу думку, є незрозумілим, адже, якщо платник податків звернувся до митного органу з відповідною заявою про повернення на його думку помилково або/та надмірно сплачених платежів, то в нього по-перше, були підстави для подання такої заяви (наприклад, рішення суду про скасування Рішень про визначення митної вартості, рішення вищестоящого органу щодо скасування Рішення про визначення коду товару тощо); по-друге, у разі відмови в поверненні, такий платник податків закономірно звертається до органу вищого рівня з метою пошуку справедливості, який відповідно до статті 27 МКУ (в редакції яка пропонується), задовольняє скаргу платника податків, проте повідомляє йому, що таке повернення можливо лише на підставі судового рішення, що набуло законної сили, на підставі якого треба отримати виконавчий лист, а потім у випадку наявності в бюджеті коштів, можливо, таке рішення буде виконане. Враховуючи практику судових органів при розгляді спорів з приводу оскарження рішень митних органів про визначення митної вартості, скасовувати такі рішення проте кошти не повертати у зв’язку з передчасністю заявлення такої вимоги, власні кошти, сплачені в якості гарантії, імпортер може повертати дуже довго;

6. на фоні пропозицій зменшення максимального розміру комісійної винагороди спеціалізованим торговельним організаціям, що займаються реалізацією майна, арештованого за рішеннями суду державною виконавчою службою, з 15% до 5%, зміни, запропоновані законопроекту щодо встановлення комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке реалізувало товари, на рівні 15 % викликають здивування. При цьому, кошти від реалізації потраплять в бюджет після виплати комісійної винагороди, а також відшкодування витрат на зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування, проведення у разі необхідності досліджень (аналізів та експертиз), розукомплектування. А у разі повернення за рішенням суду вартості конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна таке повернення здійснюється у розмірі сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації.

Новини

13 червня 2017 р.

Нацбанк повідомив, що з 26.05.2017 р. на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону №1724 щодо 180-деного строку розрахунків

7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження

7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі

7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому

12345Архів

Публікації

12345Архив