по-русски
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в організаціях:


12 липня 2017 р.

Сума наданої (отриманої) безповоротної фінансової допомоги враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій з метою трансфертного ціноутворення та відображається у Звіті про контрольовані операції

Таку думку висловили податківці у листі від 22.06.2017 р. №768/6/99-99-15-02-02-15/IПК, в якому також зазначили, що господарською операцією з метою трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

З метою нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податку, що здійснюються:

- з пов'язаною особою — нерезидентом;

- з нерезидентом, зареєстрованим у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого КМУ;

- через комісіонерів-нерезидентів при здійсненні зовнішньоекономічних господарських операцій з продажу товарів.

 Господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

- річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, перевищує 50 млн грн (за мінусом непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

- обсяг таких господарських операцій платника податків із кожним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, перевищує 5 млн грн (за мінусом непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Враховуючи вищезазначене, сума наданої (отриманої) безповоротної фінансової допомоги враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій з метою трансфертного ціноутворення та відображається у Звіті про контрольовані операції з кодом найменування операції 034 додатка 3 до Порядку складання звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Мінфіну №8.

 

Новини

13 червня 2017 р.

Нацбанк повідомив, що з 26.05.2017 р. на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону №1724 щодо 180-деного строку розрахунків

7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження

7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі

7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому

12345Архів

Публікації

12345Архив