по-русски
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в організаціях:


31 травня 2017 р.

Запропоновано збільшити порогові суми для письмової форми договорів

Проект Закону України «Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо осучаснення фінансової складової вимог до форми правочину)» розроблено у зв’язку із необхідністю привести фінансову (економічну) складову, що міститься у нормах  Цивільного кодексу, зокрема, щодо форми правочинів у відповідність до сучасної економічної ситуації. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України та передбачити, що у письмовій формі належить вчиняти правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у п’ять і більше разів розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, у якому здійснюється правочин, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу. Крім того, законопроект передбачає, що сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням фізичній особі (на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, за договором довічного утримання (догляду) та в інших випадках, встановлених договором або законом), пропорційно збільшується у разі збільшення встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати.

Ще одна пропозиція законопроекту стосується договору дарування та передбачає, що укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня року, в якому укладається договір.

Пропонована редакція частини другої статті 906 встановлює, що збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому були завдані збитки, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений договором.

Зміни до статей 1047 та 1048 стосуються форми договору позики. Пропонується його укладати у письмовій формі, якщо сума позики перевищує встановлений законом розмір п’яти мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому укладається договір. 

Також згідно із редакцією законопроекту вважається безпроцентним договір позики, укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому було укладено договір.

 

 

Новини

13 червня 2017 р.

Нацбанк повідомив, що з 26.05.2017 р. на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону №1724 щодо 180-деного строку розрахунків

7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження

7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі

7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому

12345Архів

Публікації

12345Архив