по-русски
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в організаціях:


22 травня 2017 р.

Оприлюднено законопроект щодо введення «єдиного вікна» на митниці

На сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі опубліковано проект змін до Митного кодексу України та ряду інших законодавчих актів стосовно запровадження «єдиного вікна».

Як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту Створення механізму “єдиного вікна” для експортних та імпортних операцій визнається однією з кращих світових практик, що мають за мету сприяти міжнародній торгівлі та поліпшити інвестиційну привабливість країни. Зокрема, впровадження “єдиного вікна” для зовнішньоекономічної діяльності рекомендується та описується у рекомендації № 33 Центру зі спрощення процедур торгівлі та електронних ділових операцій Європейської Економічної Комісії ООН (UN/CEFACT) та документах Всесвітньої митної організації (“Єдине вікно: наслідки для адміністрації митниць”, “Гармонізація даних щодо єдиного вікна”, “Як збудувати механізм єдиного вікна”).

Впровадження “єдиного вікна” на кордоні є також і одним з міжнародно-правових зобов’язань України у рамках Світової організації торгівлі. Так, відповідно до пункту 4 статті 10 Угоди про спрощення процедур торгівлі, ратифікованої Законом України “Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі”, члени докладають зусиль для створення або підтримки єдиного вікна, що надає суб’єктам господарювання можливість подавати задіяним органам або відомствам документацію та/або дані, необхідні для імпортування, експортування або транзиту товарів, через єдиний пункт пропуску. Після проведення задіяними органами або відомствами перевірки документації та/або даних, результати повідомляються заявникам через єдине вікно у встановлений строк. У випадках, коли необхідна документація та/або дані вже були отримані через єдине вікно, задіяні органи або відомства не можуть запитувати ту ж саму документацію та/або дані, за винятком невідкладних обставин та інших обмежених винятків, які підлягають оприлюдненню.

 Положення, які стосуються функціонування “єдиного вікна”, вже існують в українському законодавстві. Так, відповідно до частини четвертої статті 319 Митного кодексу України контроль за переміщенням через митний кордон України окремих видів товарів, що проводиться іншими державними органами, здійснюється за принципом “єдиного вікна” відповідно до міжнародної практики та рекомендацій міжнародних організацій із застосуванням єдиної з органами доходів і зборів інформаційно-телекомунікаційної системи.

Згідно з частиною третьою статті 33 Митного кодексу України необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено цим Кодексом, надаються цим органам іншими органами державної влади в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису.

Відповідно до пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України до 1 січня 2017 року допускається надання на паперових носіях документів, зазначених у частині третій статті 33 цього Кодексу.

Однак, автори законопроекту звертають увагу, що наведені вище положення Митного кодексу України неможливо імплементувати у повному обсязі без внесення змін у інші закони України, які регламентують надання документів дозвільного характеру або адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності, оскільки зазначені закони, як правило, розраховані на оформлення відповідних документів лише на паперових носіях, та пов’язують юридичні наслідки виключно з пред’явленням суб’єктом господарювання документів у паперовому вигляді.

Метою законопроекту є створення передумов для запровадження та функціонування механізму “єдиного вікна” на кордоні.

При цьому самого лише прийняття проекту Закону буде недостатньо для запровадження системи “єдиного вікна”. Основна частина регулювання механізму функціонування “єдиного вікна” буде зосереджена на підзаконному рівні, що потребуватиме перегляду більшості існуючих підзаконних нормативно-правових актів, присвячених зовнішньо-економічній діяльності.

Завданням проекту Закону є виключення існуючих на законодавчому рівні бар’єрів для впровадження “єдиного вікна”, а саме:

- скасування положень, які прямо або опосередковано вказують на необхідність подання суб’єктом господарювання паперового документу, виданого одним державним органом, іншому державному органу;

- зменшення контролюючих органів на кордоні шляхом передачі функцій екологічного і радіологічного контролю органам Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України;

- скасування необґрунтованих контрольних процедур, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю;

- спрощення процедури проходження контрольних процедур, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю.

 

Новини

13 червня 2017 р.

Нацбанк повідомив, що з 26.05.2017 р. на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону №1724 щодо 180-деного строку розрахунків

7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження

7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі

7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому

12345Архів

Публікації

12345Архив