по-русски
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в організаціях:


26 жовтня 2017 р.

До команди  ЮК «Правозахист  Україна» приєднався новий партнер – Оксана Пузько


12 липня 2017 р.

Сума наданої (отриманої) безповоротної фінансової допомоги враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій з метою трансфертного ціноутворення та відображається у Звіті про контрольовані операції


12 липня 2017 р.

Затверджено перелік кодів УКТ ЗЕД для моніторингу відповідності податкових накладних критеріям ризику


12 липня 2017 р.

Який запис вноситься до трудової книжки, якщо посада відсутня в класифікаторі професій


12 липня 2017 р.

Ліцензії НБУ для інвестування за кордон до 50 тис. доларів в рік відтепер в електронному вигляді


5 липня 2017 р.

Оприлюднено проект змін до порядку здійснення банками операцій за акредитивами


5 липня 2017 р.

Міністерство фінансів України оприлюднило законопроект “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал”


5 липня 2017 р.

З 19 липня 2017 року набирають чинності зміни до законодавства щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами - підприємцями


5 липня 2017 р.

В разі якщо юридична особа не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то суми відшкодованих витрат за користування таксі під час відрядження як в межах території України так і за кордоном не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб, за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ


13 червня 2017 р.

Національний банк спрощує для бізнесу інвестування за кордон


13 червня 2017 р.

ДФСУ надала індивідуальну податкову консультацію щодо уточнення податкового зобов’язання з єдиного податку


13 червня 2017 р.

Роз’яснення щодо порядку оподаткування спадщини, отриманої фізичною особою, яка зареєстрована та проживає на території ВЕЗ "Крим"


13 червня 2017 р.

Нацбанк повідомив, що з 26.05.2017 р. на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону №1724 щодо 180-деного строку розрахунків


7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження


7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі


7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому


31 травня 2017 р.

ДФСУ роз'яснила порядок коригування  ПДВ при зарахуванні попередньої оплати за одним договором в рахунок оплати послуг за іншим договором


31 травня 2017 р.

Національний банк продовжує послаблення адміністративних обмежень на валютному ринку


31 травня 2017 р.

Запропоновано збільшити порогові суми для письмової форми договорів


22 травня 2017 р.

Оприлюднено законопроект щодо введення «єдиного вікна» на митниці


22 травня 2017 р.

Оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Інформації суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)»


22 травня 2017 р.

Строк дії договору оренди землі, умовами якого передбачено, що відлік строку оренди настає з моменту державної реєстрації цього договору, починається після набрання ним чинності, а не з моменту його укладення


22 травня 2017 р.

Якщо відшкодування витрат на перевезення здійснюється не безпосередньо перевізнику-нерезиденту, а агенту, то така виплата не підпадає під дію положень міжнародних договорів для застосування звільнення від оподаткування або зменшеної ставки податку на прибуток


26 квітня 2017 р.

Неприбуткова організація, яка здійснює операції з постачання послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню ПДВ, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. гривень, повинна зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку


26 квітня 2017 р.

Роз’яснено особливості віднесення заборгованості до категорії «безнадійна»


26 квітня 2017 р.

Заповнення митної декларації у разі продовження строку тимчасового ввезення товарів


26 квітня 2017 р.

Спір щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВ особою, яка не є учасником товариства, підвідомчий судам загальної юрисдикції, а не господарським судам


20 квітня 2017 р.

Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що у разі прийняття суб'єктом владних повноважень рішення про надання у власність земельної ділянки (тобто ненормативного акта, який вичерпує свою дію після його реалізації) подальше оспорювання цього права власності має вирішуватися у порядку цивільного судочинства, оскільки виникає спір про цивільне право


20 квітня 2017 р.

Національний банк України продовжує лібералізацію валютного законодавства


20 квітня 2017 р.

Національний банк України пропонує для обговорення зміни до чинної Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22 щодо приведенням норм цього документу у відповідність до вимог, встановлених статтею 95 Податкового кодексу України


20 квітня 2017 р.

У разі встановлення статусу клієнта як платника податків фінансова установа у разі відкриття/закриття рахунків клієнта надсилає повідомлення про відкриття або закриття усіх рахунків платника податків – самозайнятої особи до контролюючого органу, в якому обліковується такий платник податків, відповідно до положень статті 69 Кодексу


20 квітня 2017 р.

Платіж ліцензіару за використання програмного забезпечення (ПЗ) за функціональним призначенням у власній господарській діяльності (без переходу права власності на нього), без права передавати, тиражувати, відчужувати і здавати в найм третім особам (тобто для використання «кінцевим споживачем»), для цілей оподаткування не вважається роялті


13 квітня 2017 р.

Виплачуючи дохід підприємцю з окупованої території, слід утримати ПДФО та військовий збір


13 квітня 2017 р.

НБУ роз’яснює: обмеження щодо граничної суми розрахунків готівкою не поширюються на валютно-обмінні операції


13 квітня 2017 р.

До переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, внесено зміни


13 квітня 2017 р.

Оподаткування ПДФО та військовим збором успадкованих коштів при банкрутстві фінансової установи (банку)


4 квітня 2017 р.

Звільнення від сплати єдиного внеску у зв’язку із призупиненням адвокатської діяльності Законом № 2464 не передбачено


4 квітня 2017 р.

В Україні з 31 березня 2017 року діє Порядок визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення


4 квітня 2017 р.

Міністерство фінансів України пропонує зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції


4 квітня 2017 р.

Судовою адміністрацією України з 1 квітня 2017 року запущено в пілотних судах дослідну експлуатацію підсистеми "Електронний суд"


28 березня 2017 р.

НБУ спростив провезення готівкової валюти через кордон


28 березня 2017 р.

Спадкоємці другої черги звільняються від оподаткування 


28 березня 2017 р.

Скасовано обов’язкове використання печаток в господарській діяльності


28 березня 2017 р.

Верховна Рада ухвалила законопроект «Про державну підтримку кінематографії в Україні» з пропозиціями Президента України


22 березня 2017 р.

Пропонуються зміни до системи фінансування медицини в Україні


22 березня 2017 р.

При розрахунку вартісного критерію окремих банківських операцій для віднесення їх до контрольованих та відображення їх у звіті про контрольовані операції слід враховувати суми процентів за кредитами, депозитами, позиками. До контрольованих також належать операції банку з купівлі/продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та обміну іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та/або на міжнародному валютному ринку 


22 березня 2017 р.

Визнання судом недійсним рішення загальних зборів учасників товариства саме по собі не може слугувати єдиною підставою для висновку про недійсність договору. Такий договір може бути визнаний недійсним із зазначених підстав у тому разі, якщо буде встановлено, що сама третя особа, контрагент юридичної особи за договором, діяла недобросовісно і нерозумно


16 березня 2017 р.

Отримання коштів за попереднім договором купівлі-продажу нежитлового приміщення, укладений у простій письмовій формі без нотаріального посвідчення оподатковується ПДФО


16 березня 2017 р.

Уряд визначив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році


16 березня 2017 р.

Момент отримання електронного документу адресатом: судові рішення


7 березня 2017 р.

Державна фіскальна служба України оприлюднила проект постанови Кабміну «Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення»


7 березня 2017 р.

Національний банк України виклав у новій редакції Інструкцію про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла


7 березня 2017 р.

Розширено перелік товарів, які підлягають фiтосанiтарному контролю, згідно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.05.2007 N 705 "Про деякi питання реалiзацiї Закону України" "Про карантин рослин"


7 березня 2017 р.

У заявi про повернення помилкових та/або надмiру сплачених пiд час митного оформлення податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть платники податкiв зазначають напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податку в установi банку


7 березня 2017 р.

За подання позивачем або відповідачем-суб'єктом владних повноважень апеляційної/касаційної скарги на рішення адміністративного суду у справі про оскарження постанови про адміністративне правопорушення судовий збір у поряду і розмірах, встановлених Законом України «Про судовий збір», сплаті не підлягає


1 березня 2017 р.

Національний банк спростив закордонні операції українців


1 березня 2017 р.

Міністерство фінансів України роз’яснило особливості застосування первинних документів


1 березня 2017 р.

Пом'якшено валютні обмеження для операцій, пов'язаних із зовнішньоторговельною діяльністю


20 лютого 2017 р.

Банкам слід уважніше контролювати операції за зовнішньоекономічними договорами


20 лютого 2017 р.

Банки, починаючи iз 03.01.2017 не здiйснюють контроль за дотриманням резидентами установлених законодавством строкiв розрахункiв за операцiями з експорту послуг (крiм транспортних i страхових), прав iнтелектуальної власностi, авторських та сумiжних прав, а ранiше взятi банком такi операцiї на контроль пiдлягають зняттю з контролю


20 лютого 2017 р.

Відсутність коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг в податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 01 січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної


14 лютого 2017 р.

Прийняття Закону «Про електронні довірчі послуги» дасть можливість українцям вести бізнес і отримувати державні послуги через смартфон


14 лютого 2017 р.

Фахівці НБУ роз’яснили питання здійснення банками контролю за експортними операціями


14 лютого 2017 р.

З 10 червня спрощується дозвільна система для будівництва


14 лютого 2017 р.

Верховний Суд України висловив правову позицію щодо стягнення грошової суми за договором купівлі-продажу квартири


7 лютого 2017 р.

З 01 квітня 2017 року набирає чинності новий Порядок ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість


7 лютого 2017 р.

Не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т.ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації


7 лютого 2017 р.

Банк несе відповідальність за своєчасне виконання платіжних доручень клієнтів на перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів


30 січня 2017 р.

Документальні перевірки з митних питань: затверджені уніфіковані форми актів перевірок


30 січня 2017 р.

Держпраці повідомило як будуть застосовуватись нові штрафи за порушення трудового законодавства


30 січня 2017 р.

Податкова вимога: величина боргу для вручення


30 січня 2017 р.

Об'єкти будівництва за новим Законом поділятимуться за класами наслідків (відповідальності)


24 січня 2017 р.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства


24 січня 2017 р.

Уряд затвердив проект закону України, який направлений на боротьбу із патентним тролінгом


24 січня 2017 р.

Податкові перевірки у 2017 році


24 січня 2017 р.

Відкрито нові рахунки для сплати ЄСВ для великих платників податків


18 січня 2017 р.

Набрав чинності наказ Мінфіну, що затверджує порядок взаємодії СЛЕД та органів ДФС та нові нормативи взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи)


18 січня 2017 р.

Чи будуть перевозити небезпечні вантажі за євростандартами?


10 січня 2017 р.

Оприлюднено проект наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів»


10 січня 2017 р.

Передбачено створення єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ, а також запровадження нового податку


10 січня 2017 р.

Набрав чинності закон, яким передбачено створення Експортно-кредитного агентства


10 січня 2017 р.

Встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності


20 грудня 2016 р.

Президент вніс законопроект про додаткові гарантії вкладникам 


20 грудня 2016 р.

Мінекономрозвитку запропонує Уряду визначити порядок встановлення ввізного мита на легкові автомобілі з ЄС


20 грудня 2016 р.

Кожному із подружжя свідоцтво про шлюб


13 грудня 2016 р.

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект, розроблений Кабінетом Міністрів України щодо податкової реформи


13 грудня 2016 р.

Спір за позовом ДАБІ в особі департаменту про зобов'язання знесення самочинного будівництва підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки цей спір не стосується захисту прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин, а пов'язаний з вирішенням питання щодо речового права


13 грудня 2016 р.

При здійсненні операцій із ввезення товарів на митну територію України формування податкового кредиту з податку на додану вартість на підставі тимчасових митних декларацій не відбувається, а здійснюється лише за умови наявності належним чином оформленої митної декларації


9 грудня 2016 р.


8 грудня 2016 р.

Президент підписав закон, що дозволяє укладати договори по email та інвойсу


8 грудня 2016 р.

Реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з Криму та зони АТО  незалежно від їх місцезнаходження


8 грудня 2016 р.

Електронний цифровий підпис помістять в ID-паспорт


8 грудня 2016 р.

6 грудня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом Міністрів законопроект №5130 


28 листопада 2016 р.

Кабінетом Міністрів України визначено робочі дні, які рекомендовано перенести у 2017 році


28 листопада 2016 р.

25 листопада 2016 року Президенту України направлено на підпис прийнятий 15 листопада 2016 року законопроект «Про споживче кредитування»


28 листопада 2016 р.

Комерційні бази даних компаній, а саме Bureau Van Dijk (Orbis, Amadeus, RUSLANA), Інтерфакс (Спарк), можуть використовуватися як загальнодоступні джерела інформації про зіставні операції та осіб для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» згідно з п. «б» п.п. 39.5.3.1 п. 39.5 ст. 39 Кодексу


22 листопада 2016 р.

Визначено вимоги до офісу приватного виконавця та порядок його перевірки


22 листопада 2016 р.

Затверджено Методику нормативної грошової оцінки земель сільгосппризначення


22 листопада 2016 р.

Законопроект про Національну митну службу України схвалений профільним комітетом


15 листопада 2016 р.

Верховний суд України на своєму сайті розмістив аналітичні матеріали практики розгляду Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) справ щодо відмови від проходження військової служби з релігійних або інших переконань


15 листопада 2016 р.

8 листопада 2016 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України №827 від 19.09.2016 про затвердження змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів


15 листопада 2016 р.

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху та прийняв відповідну постанову «Про внесення змін до Правил дорожнього руху»


10 листопада 2016 р.

Спрощення укладення зовнішньоекономічних договорів у разі експорту послуг


10 листопада 2016 р.

У постанові від 2 листопада 2016 року у справі № 6-1923цс15 ВСУ висловив правову позицію щодо встановлення у грошовому вираженні початкової ціни предмета іпотеки для його подальшої реалізації


10 листопада 2016 р.

Винагорода в грошовій формі (бонус) від нерезидента у зв'язку з досягненням відповідних показників обкладається ПДВ


1 листопада 2016 р.

Оспорювання правомірності набуття фізичною чи юридичною особою спірної земельної ділянки, а також правомірності надання іншій особі дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки має вирішуватися у порядку цивільної (господарської) юрисдикції


1 листопада 2016 р.

Президент України підписав зміни до законодавства щодо державної реєстрації нерухомого майна


1 листопада 2016 р.

Державна фіскальна служба України нагадує, що при експорті продукцію без її вивезення з митної території України, та відповідно без оформлення митної декларації, вимоги Закону «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» не поширюються на такі експортні операції.


27 жовтня 2016 р.

Правова позиція ВСУ про перехід права власності на землю при придбанні нерухомості на ній


27 жовтня 2016 р.

ВАСУ узагальнив практику стягнення коштів з державних органів або установ


23 вересня 2016 р.

День народження ЮК "Правозахист Україна"


23 вересня 2016 р.


13 вересня 2016 р.

З 6.09.2016 по 9.09.2016 набрали чинності наступні нормативно-правові акти


13 вересня 2016 р.

Кабінет Міністрів України зобов’язав реєстраторів перевіряти судові рішення, на підставі який проводиться реєстраційна дія через Єдиний державний реєстр судових рішень


12 вересня 2016 р.

14 вересня 2016 року закінчується строк дії Постанови Правління Національного банку України №342 від 07 червня 2016 року, якою встановлено для суб’єктів ЗЕД строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів не більше 120 календарних днів


6 вересня 2016 р.

Старт роботи мобільних груп із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи


8 липня 2016 р.

Опубліковано зміни до Конституції України


7 липня 2016 р.

Щодо врахування доходів від операційної (неопераційної) курсової різниці при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціноутворення

 


17 червня 2016 р.

Чи мають право підприємці-єдинники укладати договори про спільну діяльність?


9 червня 2016 р.

В Україні введено інститут приватного примусового виконання


1 червня 2016 р.

Уряд ухвалив рішення щодо запровадження «єдиного вікна» на митниці


31 травня 2016 р.

Всі сервіси Мінюсту з реєстрації бізнесу можна буде отримати онлайн


27 травня 2016 р.

Курсова різниця в договірних відносинах

 


18 травня 2016 р.

Електронно-цифровий підпис при оформленні первинних облікових документів


16 травня 2016 р.

Уступка або переведення боргу. Порядок складання податкової накладної


11 травня 2016 р.

Верховний суд України погодив висновки судів нижчих інстанцій щодо відсутності у фіскального органу підстав стверджувати про нікчемність договору


10 травня 2016 р.

10 травня 2016 року набирає чинності наказ міністерства фінансів України №344 від 10.03.2016 Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій


6 травня 2016 р.

Право вимоги від позичальника виконання основного зобов'язання банк набуває не з моменту закінчення строку дії договору, а з моменту прострочення повернення чергової частини грошових коштів


28 квітня 2016 р.

Формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій


27 квітня 2016 р.

З 01.05.2016 року мінімальна заробітна плата збільшується до 1450 грн. На що це вплине?


25 квітня 2016 р.

Реєстрація бізнесу онлайн


20 квітня 2016 р.

Набрали чинності зміни до Порядку обліку платників єдиного соціального внеску


19 квітня 2016 р.

Національний Банк України розширив можливості для фізичних осіб поповнювати власний рахунок в іноземній валюті


18 квітня 2016 р.

У разі коли жоден із подружжя не вчинив певних дій (щодо обов'язкової згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації та попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду), а неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їх часток, суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх спільній частковій власності


13 квітня 2016 р.

Роз’яснення Мін’юсту щодо нотаріально посвідчення правочинів по відчуженню земельних ділянок, які належать юридичним особам


12 квітня 2016 р.

Складання розрахунку коригування до податкової накладної при поверненні постачальником попередньої оплати за рішенням суду


11 квітня 2016 р.

Порядок зміни найменування платника в органах ДФС


8 квітня 2016 р.

Правова позиція Верховного Суду України: право власності на нерухоме майно за договором купівлі-продажу майнових прав не виникає


7 квітня 2016 р.

Позиція Державної фіскальної служби України: власні кошти фізичної особи, внесені на розрахунковий рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку


6 квітня 2016 р.

Правова позиція Верховного Суду України: формула для обрахунку пені заборгованості з аліментів на дитину


5 квітня 2016 р.

Нові зміни до механізму здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам


10 березня 2016 р.

Контрольовані неконтрольовані операції


4 березня 2016 р.

Чоловічий колектив юридичної компанії "Правозахист Україна" від усієї душі вітає чарівних жінок


18 лютого 2016 р.

Чи потрібна декларація відповідності при митному оформленні продукції, що підпадає під дію Технічних регламентів?


30 грудня 2015 р.

Юридична компанія "Правозахист Україна" вітає всіх з новорічними святами!


22 грудня 2015 р.

Особливості страхового відшкодування у зоні АТО


16 грудня 2015 р.

Юридична компанія "Правозахист Україна" 21 грудня 2015 року проведе тренінг на тему "Організація ефективної договірної роботи на підприємстві"


29 жовтня 2015 р.

Державна фіскальна служба України повідомляє, що з 28.10.2015 набирає чинності у новій редакції стаття 5 Закону України «Про звернення громадян», згідно якої звернення може бути усним чи письмовим (електронне звернення). 


22 жовтня 2015 р.

Керуючий партнер ЮК "Правозахист Україна" - Герман Тасліцький, дав коментар виданню Forbes Україна на тему "Ліберальні податки: ВР проти Мінфіну"


20 жовтня 2015 р.

Олег Щербак - юрист ЮК "Правозахист Україна" успішно відстояв інтереси клієнта у Вищому адміністративному суді України.


20 жовтня 2015 р.

28 жовтня 2015 ЮК "Правозахист Україна" проведе спільний круглий стіл з Дніпропетровським представництвом ICC Ukraine на тему "Актуальні проблеми українських підприємств у сфері митного оформлення, різних правових аспектів, особливості оформлення зовнішньо-економічних контрактів та інше"


8 жовтня 2015 р.

Команда ЮК "Правозахист Україна" вітає колег з Днм юриста!


2 жовтня 2015 р.

Керуючий партнер ЮК "Правозахист Україна" Герман Тасліцький дав коментар виданню Forbes Україна на тему "Інфографіка: що відбувається з імпортом та експортом в Україні"


1 жовтня 2015 р.

Людям не потрібні кордони, але без них немає держав


25 вересня 2015 р.

ЮК "Правозахист Україна" захистила інтереси клієнта в справі про порушення митних правил.


25 вересня 2015 р.

Команда ЮК "Правозахист Україна" успішно захистила майнові інтереси клієнта у господарських взаємовідносинах з контрагентом


9 вересня 2015 р.

Законодавча невизначеність річкових портів


26 серпня 2015 р.

 "Придатний до...". Чи варто збільшити строк позовної давності?


12 серпня 2015 р.

"Дороге" правосуддя


10 липня 2015 р.

Результативне стягнення заборгованості


10 липня 2015 р.

Відміна неправомірних НУР


23 червня 2015 р.

Що приховує новий законопрект Мінфіну "Про внесення змін до Податкового кодексу України" стосовно впровадження обсуговування заможних фізичних осіб?


19 травня 2015 р.

Відповідальність за ненадання відомостей про кінцевих бенефіціарів


10 квітня 2015 р.

Команда ЮК "Правозахист України" вітає всіх з Великоднем!


3 квітня 2015 р.

Керуючий партнер ЮК "Правозахист Україна" Герман Таслицький дав коментар газеті "Юридична практика" на тему "Як юрфірми, які переїхали із зони АТО, освоюються в столиці"


27 березня 2015 р.

 Розкриття інформації про кінцевих вигодонабувачів


26 березня 2015 р.

Нове у ліцензуванні


19 березня 2015 р.

 Команда адвокатів ЮК «Правозахист Україна» успішно представила інтереси клієнта в апеляційному суді Київської області


19 березня 2015 р.

 Адвокати ЮК «Правозахист Україна» захистили інтереси клієнта в Солом'янському районному суді м Києва у справі про порушення митних правил.


17 березня 2015 р.

Фахівці юридичної компанії «Правозахист Україна» за результатами представлення інтересів клієнта в Торгово-промисловій палаті України добилася отримання сертифікатів про засвідчення форс-мажорних обставин.


6 березня 2015 р.

ЮК "Правозахист Україна" вітає дорогих жінок з Міжнародним жіночим днем - 8 березня!


27 січня 2015 р.

Куди рухається юридичний бізнес в 2015 році? Коментар керуючого партнера ЮК "Правозахист Україна" Германа Тасліцького "Юридичній газеті"


30 грудня 2014 р.

  Новорічне привітання від ЮК "Правозахист Україна"


26 грудня 2014 р.

Уточнення, щодо відкриття вільного доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно


18 грудня 2014 р.

Партнери ЮК "Правозахист Україна" провели в Запорізькій ТПП практикум з питань економічної діяльності підприємств з СЕЗ "Крим"

 


11 грудня 2014 р.

Керуючий партнер ЮК "Правозахист Україна" - Герман Тасліцький, прийняв участь у засіданні Громадської Ради при ДФСУ


10 грудня 2014 р.

Як ТПП підтверджує форс-мажор?


10 грудня 2014 р.

Повідомлення про відновлення роботи Донецького апеляційного адміністративного суду у місті Краматорськ


9 грудня 2014 р.

Зміна місцезнаходження Вашої компанії


1 грудня 2014 р.

Відкрито вільний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно


28 листопада 2014 р.

Унікальна програма  від ЮК «Правозахист Україна»!!!


27 листопада 2014 р.

Терміни подання звітності в зоні АТО продовжать тільки за наявності сертифіката ТПП


27 листопада 2014 р.

Партнери юридичної компанії «Правозахист України» Герман Тасліцький та Ольга Ніколаєнко прийняли участь у позачергових зборах членів Київського міського відділення Асоціації адвокатів України


26 листопада 2014 р.

Роз’яснення Державної фіскальної служби України стосовно оподаткування товарів, що мають статус українських та які вивозяться з тимчасово окупованої території на іншу територію України.


25 листопада 2014 р.

Як тепер працює податкова та митниця на територіях проведення АТО?


25 листопада 2014 р.

Припинення обслуговування рахунків у населених пунктах, неконтрольованих українською владою


21 листопада 2014 р.

Порядок перереєстрації авто на тимчасово окупованій території України


21 листопада 2014 р.

Роз'яснення Пенсійного фонду України щодо переоформлення пенсій для пенсіонерів із зони АТО


20 листопада 2014 р.

Хто з 1 січня 2015 року матиме право на автоматичне відшкодування ПДВ


20 листопада 2014 р.

Отимувати більше 130 грн. на дитину реально! Дізнайся як!


19 листопада 2014 р.

19 листопада набув чинності Наказ Мін'юсту «Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції»


19 листопада 2014 р.

Луганська митниця змінила своє місцезнаходження


18 листопада 2014 р.

Укрдержреєстр надав інформацію щодо роботи реєстраційних служб Донецької області


17 листопада 2014 р.

Правові гойдалки


14 листопада 2014 р.

Як змінити юридичну адресу у світлі нинішніх реалій?


13 листопада 2014 р.

Президент перевів ряд судів з Донецька та Луганська


10 листопада 2014 р.

Як фінансуватимуться "бюджетники" в зоні АТО


20 жовтня 2014 р.

 Верховна Рада України 20 жовтня 2014 року ухвалила закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»


23 вересня 2014 р.

Повідомлення ДОАС що до виконяння ВАСУ від 02.09.2014р. №193


23 вересня 2014 р.

Поновлення роботи суду


22 вересня 2014 р.

Визначено територіальну підсудність адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим у зоні АТО


22 вересня 2014 р.

Донецький апеляційний адміністративний суд повідомляє, що працює у звичайному режимі.


16 вересня 2014 р.

Визначено, які суди розглядатимуть справи, підсудні господарським судам, розташованим в районі проведення АТО


22 серпня 2014 р.

Юридична компанія «Правозахист Україна» успішно захистила інтереси суб'єкта ЗЕД у Чернігові.


12 серпня 2014 р.

Хто належить до суб'єктів ЗЕД?


12 серпня 2014 р.

ДФСУ: Щодо митного оформлення експортних вантажів


4 серпня 2014 р.

Юридична компанія Правозахист Україна проведе семінар 7 серпня у Києві "Нововведення митного оформлення в Україні. Митні суперечки: аналіз судової практики "


4 серпня 2014 р.

Наказ ДФС України від 24.07.14 № 11 "Про встановлення простою у роботі"


9 липня 2014 р.

Міністерство доходів і зборів ліквідовано


9 липня 2014 р.

ПКМУ від 21.05.2014 № 236 “Про Державну фіскальну службу України”


7 липня 2014 р.

Увага! Господарський суд  Донецької області  призупиняє свою роботу з 8 по 11 липня 2014!


25 червня 2014 р.

Юридична компанія Правозахист Україна вітає співробітників української митниці зі святом.


24 червня 2014 р.

Пропонується скасувати податкову оцінку майна


24 червня 2014 р.

ДАІ дає поради на випадок аварії через погані дороги


19 червня 2014 р.

Юрист компанії  «Правозахист Україна» захистив інтереси компанії-імпортера від завищення митної вартості


16 червня 2014 р.

Юридична компанія «Правозахист Україна» оголошує про відкриття головного офісу в м. Києві


16 червня 2014 р.

Обрано голову Вищого адміністративного суду


11 червня 2014 р.

Як подати запит на інформацію в Міндоходів


11 червня 2014 р.

А яким ви бачите майбутнє Донбасу? Коментар пан Таслицького виданню "Капітал"


6 червня 2014 р.

Куди звертатися людям з судовими справами в Криму?


4 червня 2014 р.

Рекомендації для підприємця


28 травня 2014 р.

Порядок відкриття бізнесу буде спрощено з листопада-2014


28 травня 2014 р.

Кабмін схвалив створення Держслужби з доходами і зборами


26 травня 2014 р.

Компанія «Правозахист Україна» готова надати допомогу юристам і адвокатам України, а також представникам бізнесу  в  судах Донецької області.


26 травня 2014 р.

Як підтвердити виконання нерезидентом зобов'язань за імпортними операціями


26 травня 2014 р.

Який валютний курс застосовується при нарахуванні митних платежів?


23 травня 2014 р.

Міндоходів продовжить діалог з бізнесом щодо правильного визначення митної вартості товарів, – Віталій Науменко


23 травня 2014 р.

Основні напрями реформування української митниці (проект)


22 травня 2014 р.

Кабмін схвалив проект Закону про податковий компроміс


21 травня 2014 р.

Податківці вимагають від митниць запитувати додаткові документи тільки за наявності законних підстав


21 травня 2014 р.

Щодо судових спорів , що стосуються визначення (коригування) митної вартості товарів


21 травня 2014 р.

Миндоходів ініціює зміни до Митного кодексу


21 травня 2014 р.

Міндоходів узагальнило судову практику щодо визначення (коригування) митної вартості товарів


20 травня 2014 р.

Міндоходів розповіло про визначення митної вартості товару, виходячи з судової практики


19 травня 2014 р.

Міндоходов нагадало про зміну бази оподаткування нерухомості


19 травня 2014 р.

Мін'юст поліпшить процедуру реєстрації прав на нерухомість


6 травня 2014 р.

Податкова і митниця щомісячно звітуватимуть перед МВФ


29 квітня 2014 р.

Тасліцький Герман взяв участь у круглому столі АПУ  "Форс-мажорні обставини – проблеми застосування та напрямки роботи"


28 квітня 2014 р.

З 26 квітня набули чинності зміни до Митного кодексу


28 квітня 2014 р.

Набув чинності Закон про скорочення кількості дозвільних документів


25 квітня 2014 р.

Податківці нагадали нюанси митного оформлення імпортних товарів


25 квітня 2014 р.

Мінекономрозвитку розглянуло питання проведення взаємозаліку зустрічних однорідних вимог при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності


25 квітня 2014 р.

З 25 квітня 2014р. оновлені реквізити рахунків по сплаті платежів до державного та місцевого бюджетів


25 квітня 2014 р.

ВМД — не єдиний документ, що підтверджує факт і дату фактичного переміщення товарів через митний кордон


25 квітня 2014 р.

Держземагентство розглянуло особливості оформлення права власності на землю


25 квітня 2014 р.

Житло у спільній сумісній власності: хто буде сплачувати податок на нерухомість


17 квітня 2014 р.

Міндоходів працює антикорупційна комісія


16 квітня 2014 р.

ВР дозволила узаконити за спрощеною процедурою будинки, побудовані до 5.08.1992


16 квітня 2014 р.

Міндоходов розповіло про проведення митного огляду товарів


10 квітня 2014 р.

Рада скоротила кількість документів дозвільного характеру


8 квітня 2014 р.

Рішення про виведення Податкової та Митниці з Міндоходів буде прийнято до 10 квітня, - Білоус


4 квітня 2014 р.

Експерти виступили проти заміни вартості об'єкта для оподаткування


1 квітня 2014 р.

Хто платить митні платежі при реалізації товарів, конфіскованих за рішенням суду?


27 березня 2014 р.

ВСУ назвав підстави визнання договору дарування недійсним


27 березня 2014 р.

Юрист «Правозахист Україна» захистив інтереси клієнта, вигравши поспіль 2 судат в Запоріжжі та Дніпропетровську


26 березня 2014 р.

Нові правила гри в Митній службі України


26 березня 2014 р.

Впровадження постаудиту в Україні доведеться відкласти


25 березня 2014 р.

Спільноти оцінювачів просять скасувати новий порядок оцінки майна


24 березня 2014 р.

Коли відсотки за товарним кредитом не включаються до митної вартості товарів


24 березня 2014 р.

Міндоходів: Щодо судової практики з питань визначення митної вартості товарів


20 березня 2014 р.

Ухилення зобов'язань за договорами. Поняття Форс-мажор.


20 березня 2014 р.

Послуга незалежної оцінки дозволяє уникнути коригування митної вартості. Дізнайся як?


20 березня 2014 р.

Здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів


20 березня 2014 р.

21 березня Митний юрист Олег Щербак візьме активну участь у Круглому столі АПУ  «Митні спори та проблеми імпорту, практичні аспекти» в Луганську


20 березня 2014 р.

Тасліцький Герман 21 березня відвідає робочу зустріч у Києві, яку ініціює Міндоходів


19 березня 2014 р.

Міндоходів ініціює робочу зустріч для визначення проблемних питань здійснення митного контролю та митного оформлення


19 березня 2014 р.

Міндоходів розповіло про практику оскарження податкових повідомлень-рішень, пов'язаних з класифікацією товарів згідно з УКТЗЕД


19 березня 2014 р.

Документальні невиїзні перевірки та зустрічні звірки можуть відмінити


19 березня 2014 р.

«Наведення» податкових підрозділів суд не розцінює як належне підставу для прийняття наказу про проведення перевірки


18 березня 2014 р.

Міндоходов озброїлося судовою практикою на тему митної вартості товарів


17 березня 2014 р.

Важливість проведення експертної оцінки майна та основні критерії вибору підрядника


13 березня 2014 р.

Як оподатковуються транспортно-експедиторські послуги?


13 березня 2014 р.

Запрошуємо представників бізнесу взяти участь в опитуванні «Як вплине ліквідація Міндоходов на бізнес в Україні?»


7 березня 2014 р.

ЮК "Правозахист Україна" вітає Панянок з 8 Березня!


7 березня 2014 р.

ВСУ опублікував правові висновки за друге півріччя 2013


6 березня 2014 р.

Вищий господарський суд відкрив доступ до офіційної інформації у справах про банкрутство


6 березня 2014 р.

Тепер оцінювач не зобов'язаний особисто оглядати житло: його вартість визначає комп'ютерна програма


4 березня 2014 р.

А ви як плануєте свою пенсію? Думки керівників бізнесу.


28 лютого 2014 р.

Порушники митних правил оплатять до бюджету чверть мільйона грн.


28 лютого 2014 р.

Нагадування! Міндоходів: Щодо судової практики у справах про оскарження податкових повідомлень-рішень, пов'язаних з класифікацією товарів згідно з УКТЗЕД


28 лютого 2014 р.

Верховна Рада України прийняла Постанову "Про вдосконалення діяльності органів доходів і зборів"


26 лютого 2014 р.

Міндоходів ліквідують, податківців підпорядкують Мінфіну, митниця буде самостійною


20 лютого 2014 р.

Нова форма податкової накладної набуде чинності з 1 березня 2014 року - Міндоходів


20 лютого 2014 р.

Митний юрист компанії  "Правозахист Україна" успішно представив інтереси клієнта в суді з митного спору в м.Запоріжжя


14 лютого 2014 р.

Механізм розрахунку митної вартості хочуть змінити


14 лютого 2014 р.

Міндоходів розповіло про включення до податкового кредиту ПДВ, сплаченого у зв'язку із збільшенням митної вартості імпортних товарів


12 лютого 2014 р.

Про стягнення зарплати при звільненні розповів Верховний суд


12 лютого 2014 р.

Рішення податківців оскаржуватимуть за новим Порядком


12 лютого 2014 р.

Нові обставини для проведення податкових перевірок


12 лютого 2014 р.

Контролюючі органи порушують мораторій на перевірки підприємців


12 лютого 2014 р.

Міндоходов розглянуло пропозицію вдосконалити податкову адмінвідповідальність


10 лютого 2014 р.

Які бухгалтерські документи повинен подати декларант для підтвердження заявленої митної вартості?


10 лютого 2014 р.

Увага власників мобільних телефонів! ЮК Правозахист Україна попереджає про телефонне шахрайство!


4 лютого 2014 р.

Міндоходів нагадує методи визначення митної вартості імпортованих в Україну товарів


4 лютого 2014 р.

Міндоходів: щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування


3 лютого 2014 р.

Міндоходов роз'яснило про класифікацію товарів для митних цілей


31 січня 2014 р.

Визначено процедуру адміністративного оскарження рішень органів доходів і зборів


23 січня 2014 р.

На сайті ДАІ з'являться «персональні списки штрафів»


22 січня 2014 р.

Як захистити себе від податкових перевірок?


22 січня 2014 р.

Частини нерухомості, що не виділені в натурі, не підлягають реалізації на торгах, - ВСУ


21 січня 2014 р.

Встановлено міндоходівський порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного відшкодування ПДВ


21 січня 2014 р.

Міндоходів планує спростити процедуру визначення митної вартості


20 січня 2014 р.

На Луганській митниці 17 разів намагалися порушити права інтелектуальної власності


20 січня 2014 р.

Підписано Закон № 721-VІІ та інші правові підсумки


17 січня 2014 р.

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України про заочне кримінальне провадження»


17 січня 2014 р.

Верховна Рада України прийняла зміни до закону, на підставі якого будуть автоматично вводити фото та відеофіксацію правопорушень дорожнього руху


9 січня 2014 р.

Нові правила оподаткування нерухомості вступили в силу з січня-2014


9 січня 2014 р.

Затверджено перелік товарів, операції із ввезення яких в Україну звільняються від обкладення ПДВ та ввізним митом


8 січня 2014 р.

Скасування свідоцтва платника ПДВ та свідоцтва єдиного податку


8 січня 2014 р.

Набув чинності ще один податок на автомобілі


8 січня 2014 р.

Зміни до захисту персональних даних з 1 січня 2014 р.


8 січня 2014 р.

Норми податкового кодексу


27 грудня 2013 р.

Новорічне привітання від колективу юридичної компанії «Правозахист Україна».


20 грудня 2013 р.

Юристи компанії Правозахист Україна захистили інтереси клієнта. Судами визнано незаконним проведення перевірки митницею.


20 грудня 2013 р.

Юридична компанія Правозахист Україна в 2013р зміцнила свої позиції в топ-5 кращих юридичних фірм Донецького регіону.


20 грудня 2013 р.

12 грудня митні експерти ЮК Правозахист Україна завершили в Донецьку ряд українських практикумів-2013 під девізом "Все про митницю та митні спори!"


16 грудня 2013 р.

10 грудня в Запорізькій ТПП митні юристи компанії Правозахист Україна поділилися своїм досвідом, повідавши учасникам семінару все про митні спори.


13 грудня 2013 р.

Митний адвокат Ніколаєнко Ольга успішно захистила інтереси клієнта, довівши протиправність рішення Полтавської митниці Міндоходів


13 грудня 2013 р.

Міндоходів повідомить громадян про нарахований податок на нерухомість до 1 липня 2014


13 грудня 2013 р.

Мін'юст надав роз'яснення щодо ведення Української класифікації товарів ЗЕД


13 грудня 2013 р.

Затверджено нові порядки реєстрації прав на нерухомість і надання інформації з Держреєстру


3 грудня 2013 р.

У зв'язку з громадськими подіями і безпекою учасників семінару, компанія Правозахист Україна переносить семінар у м.Києві на 2014 рік.


3 грудня 2013 р.

Податок на нерухомість справедливо прив'язати до вартості, а не площі житла


26 листопада 2013 р.

10 грудня юристи ЮК "Правозахист Україна" спільно з ЗТПП проведуть додатковий семінар з митних спорів для суб'єктів ЗЕД у Запоріжжі.


26 листопада 2013 р.

Всіх власників нерухомості запросять до Податкової


26 листопада 2013 р.

Вартість оцінки нерухомості знизилася до 300 гривень


22 листопада 2013 р.

Порядок проведення оцінки майна для угод з нерухомим майном.


20 листопада 2013 р.

Митниця ділиться контролем. Змінюється технологія митного оформлення. (Коментар Таслицького журналісту вид-я "Української правди")


15 листопада 2013 р.

Суд скасував рішення митниці! Юрист компанії «Правозахист Україна» Олег Щербак досяг перемоги в Житомирському окружному адміністративному суді.


12 листопада 2013 р.

Митні експерти проведуть ряд митних семінарів у Києві та Донецьку (6 грудня  - Київ, 12 грудня - Донецьк).


12 листопада 2013 р.

Проблеми митної вартості. Міндоходів шукатимуть варіант вирішення.


4 листопада 2013 р.

З початку листопада процедура оцінки успадкованого або подарованого майна не зміниться


4 листопада 2013 р.

Податкова роз'яснила питання сплати митних платежів при імпорті товарів


25 жовтня 2013 р.

На Донбасі покарають 20 митників, які дуже старанно перевіряли бізнесменів.


21 жовтня 2013 р.

Громадян очікують спрощення в реєстрації прав на нерухомість


18 жовтня 2013 р.

Коли надається додаткова митна декларація?


16 жовтня 2013 р.

Таслицький Герман взяв участь у круглому столі ЮРЛІГИ на тему "Успішний юридичний бізнес за межами столиці".


10 жовтня 2013 р.

На Луганщині виявлено 515 порушень митних правил


10 жовтня 2013 р.

Порушення митних правил обчислюються мільйонами


8 жовтня 2013 р.

Колектив юридичної компанії "Правозахист Україна" вітає всіх з днем юриста!


8 жовтня 2013 р.

Митний юрист Олег Щербак 7.10.2013г. успішно представив інтереси виробничої компанії в Одеському окружному адміністративному суді з питань завищення митної вартості


8 жовтня 2013 р.

Чергова перемога у Житомирі. Апеляція на стороні клієнта компанії «Правозахист Україна»


7 жовтня 2013 р.

Оскарження рішення митниці в суді не рятує від протоколу про ПМП (відповідь з Єдиної бази податкових знань)


7 жовтня 2013 р.

Які органи розглядають справи про порушення митних правил?


7 жовтня 2013 р.

Митниці хочуть урізати фіскальні функції


4 жовтня 2013 р.

Сьогодні 4 жовтня в конференц-залі ТПП м.Кривого Рогу розпочав свою роботу бізнес-семінар


2 жовтня 2013 р.

Які органи розглядають справи про порушення митних правил?


26 вересня 2013 р.

Нотаріуси надаватимуть інформацію з Реєстру прав на нерухомість


24 вересня 2013 р.

Спір про визнання недійсним рішення митниці про завищення митної вартості. Юрист компанії «Правозахист Україна» виграв справу в Житомирському суді


24 вересня 2013 р.

Міндоходов роз'яснило, як визначити порушення митних правил, що триває


23 вересня 2013 р.

Юристи «Правозахист Україна» спільно з Криворізьким представництвом ДТПП проведуть 4 жовтня 2013р. у Кривому Розі семінар, присвячений митним спорам.


23 вересня 2013 р.

У Митний кодекс внесено зміни щодо функціонування індустріальних парків


23 вересня 2013 р.

Які товари вважаються помилково ввезеними на територію України?


20 вересня 2013 р.

Верховна рада ввела нові ставки судового збору


17 вересня 2013 р.

Міндоходов розглянуло нюанси застосування адмінстягнень за порушення митних правил


17 вересня 2013 р.

Верховна рада дозволила водіям не міняти радянські права


13 вересня 2013 р.

Міндоходов повідомило про накладення адмінстягнення у разі триваючих митних правопорушень


10 вересня 2013 р.

Проект "Про затвердження Відсоткового діапазону цін для окремих товарних позицій згідно з УКТ ЗЕД"


5 вересня 2013 р.

Міністерство доходів і зборів представила ролик "Що можна ввозити в Україну, перетинаючи кордон по" зеленому коридору "?


5 вересня 2013 р.

Як уникнути сплати податку з продажу нерухомості: три умови


4 вересня 2013 р.

Міндоходів нагадало особливості митного оформлення ТЗ


3 вересня 2013 р.

Консультації он-лайн від наших фахівців


3 вересня 2013 р.

Компанія "Правозахист Україна" захистила інтереси клієнта з митного спору у Вищому адміністративному суді


29 серпня 2013 р.

Юрист компанії «Правозахист Україна» в черговий раз успішно захистив інтереси клієнта у Житомирському суді з питань підвищення митної вартості


29 серпня 2013 р.

Юридична компанія "Правозахист Україна" пропонує ознайомитися зі звітом за великим митних спорами


20 серпня 2013 р.

Заповнювати заяви у сфері держреєстрації прав на нерухоме майно стане простіше


20 серпня 2013 р.

Підстав для залучення фізосіб-підприємців до адмінвідповідальності згідно ст. 165-1, 188-23 КпАП немає - ПФ


16 серпня 2013 р.

Жорсткі правила російської митниці.


16 серпня 2013 р.

Мінекономрозвитку розповіло про оформлення ліцензії на імпорт товарів


16 серпня 2013 р.

Нова редакція Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промвиробництві моторних ТЗ


13 серпня 2013 р.

Кабмін тимчасово звільнив від сплати ПДВ імпорт ряду товарів і послуг


13 серпня 2013 р.

Митниця Росії внесла понад 40 українських підприємств у список "ризикових" імпортерів


7 серпня 2013 р.

ДПС нагадала особливості тимчасового ввезення громадянами-резидентами ТЗ особистого користування


7 серпня 2013 р.

Митниця повинна обгрунтовувати вибір методу визначення митної вартості


6 серпня 2013 р.

Держпідприємництва пропонує скасувати копіювання паспортів при обміні валют


6 серпня 2013 р.

ДПС нагадує порядок оскарження рішень митного органу


5 серпня 2013 р.

Президент схвалив механізм утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів


2 серпня 2013 р.

Уряд відтермінував на 3 місяці набуття чинності нових правил оцінки майна


1 серпня 2013 р.

Юридична компанія «Правозахист Україна» успішно захистила інтереси клієнта в суді з питань завищення митної вартості.


1 серпня 2013 р.

Юридична компанія «Правозахист Україна» успішно захистила інтереси клієнта з митного спору в ВАСУ.


1 серпня 2013 р.

З 1 серпня в Україні вводяться нові правила оцінки нерухомості


1 серпня 2013 р.

Фонд держмайна назвав список «правильных» контор з оцінки нерухомості


1 серпня 2013 р.

Міндоходів: Щодо судової практики з питань оскарження рішень про визначення (коригування) митної вартості


1 серпня 2013 р.

Міністерство юстиції запропонує Кабінету міністрів відстрочити на 6 місяців дію нововведень у сфері оцінки


31 липня 2013 р.

Президент підписав Закон про оформлення земельних ділянок за місцем їх розташування


31 липня 2013 р.

Що мається на увазі під митною декларацією, заповненою у звичайному порядку?


30 липня 2013 р.

Захист митної вартості імпортера! Акція від юристів компанії "Правозахист Україна".


30 липня 2013 р.

ДПС поінформувала, які особи вважаються пов'язаними між собою з точки зору МК


30 липня 2013 р.

Податкова повідомила, як визначається країна походження товару, якщо товари поставляються партіями


30 липня 2013 р.

Прикордонники спростять процедуру перетину кордону з 1 серпня


29 липня 2013 р.

Щодо гарантійного ремонту (обслуговування) та гарантійної заміни мпортних товарів


23 липня 2013 р.

Як у податковому обліку відображається операція з повернення в режимі експорту нерезиденту раніше імпортованого товару?


23 липня 2013 р.

На замітку туристам! Митні особливості різних країн.


23 липня 2013 р.

Нові правила з оцінки нерухомості


23 липня 2013 р.

Які документи необхідні для отримання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном?


17 липня 2013 р.


16 липня 2013 р.

Запропоновано змінити оподаткування доходів від земельних операцій


16 липня 2013 р.

Мер Донецька розповів, як він змушує тремтіти порушників ПДР


15 липня 2013 р.

Київська митниця почала по-новому оформляти імпорт


15 липня 2013 р.

Затверджено інформаційну картку адміністративної послуги з видачі ліцензії на експорт товарів


21 червня 2013 р.

Міндоходов нагадало норми переміщення багажу з митного «зеленому коридору»


21 червня 2013 р.

Проходження митниці вантажними поїздами спростили


20 червня 2013 р.

Літня акція для власників нерухомості - знижка до 15%!


20 червня 2013 р.

Як оподатковують імпортні товари в разі їх постачання на території України?


20 червня 2013 р.

Планіруюте поїздку за кордон? Отримайте консультацію та юридичну допомогу від досвідчених юристів ЮК "Правозахист Україна"


20 червня 2013 р.

ЗЕД-контракт на митниці: чи обов'язкові в ньому печатки сторін


18 червня 2013 р.

Перепланування квартир без знесення несучих стін можна буде здійснювати без отримання дозволів


18 червня 2013 р.

В Україні нові  митні правила


17 червня 2013 р.

Міндоходов пропонує заборонити вексельну форму розрахунків для імпортних операцій без ввезення товарів на територію України


17 червня 2013 р.

Що робити, якщо митний орган збільшив (зменшив) суму ПДВ, яка сплачується на митниці?


13 червня 2013 р.

Митниця стягує мита, керуючись «секретними матеріалами»


12 червня 2013 р.

Оформлення без проблем в митниці!  ЮК «Правозахист Україна» виступила юридичним радником для імпортерів Полтавської та Луганської областей.


12 червня 2013 р.

Київська обласна митниця регулярно порушує законодавство, - прокуратура


12 червня 2013 р.

Митна декларація пасажира на території СНД буде мати єдиний стандарт


12 червня 2013 р.

Уряд замінить заборону на імпорт коксу квотою


12 червня 2013 р.

Для митного контролю потрібні тільки документи, передбачені Митним Кодексом


12 червня 2013 р.

Який порядок документального підтвердження послуг з перевезення імпортованих товарів з метою визначення їх митної вартості?


12 червня 2013 р.

Призначено нового голову Апеляційного суду Донецької області


7 червня 2013 р.

Миколаївська митниця завела 84 справи про порушення правил


7 червня 2013 р.

Як довести, що податок на нерухомість обрахований неправильно?


6 червня 2013 р.

Вітаємо журналістів з їх професійним святом!


5 червня 2013 р.

Юридична компанія "Правозахист Україна" захистила інтереси автомобіліста в Апеляційному суді Донецької області.


5 червня 2013 р.

На Південній митниці процвітає новий вид вимагання


4 червня 2013 р.

Повістки до суду будуть відправляти за допомогою SMS


4 червня 2013 р.

4 червня зміняться реальні правила гри на митниці


31 травня 2013 р.

Нотаріуси будуть оформляти тільки нерухомість з оцінною вартістю


31 травня 2013 р.

В Україні затвердили нові правила оцінки нерухомості


31 травня 2013 р.

Митниця знову намагається поповнити бюджет за рахунок споживачів


31 травня 2013 р.

Імпорт підвезли до перегляду. Митники коригують його вартість


30 травня 2013 р.

Підроблено в Китаї: економіст викрив митників Піднебесної в маніпуляціях з експортом


29 травня 2013 р.

Міндоходов розповіло, які товари можуть вважатися помилково ввезеними на територію України


29 травня 2013 р.

Кабмін затвердив порядок оформлення адміністративних правопорушень на морському транспорті


29 травня 2013 р.

За злочини посадових осіб каратимуть підприємства


28 травня 2013 р.

Водіям готують нові штрафи


28 травня 2013 р.

Митниця і ДАІ "шерстять" машини зареєстровані в найближчому зарубіжжі


27 травня 2013 р.

Порушення конституційних прав людини в Україні


27 травня 2013 р.

Оцінювачі почали судові позови проти Кабміну


27 травня 2013 р.

Оцінювачам пообіцяли роз'яснити постанову № 231


24 травня 2013 р.

Міндоходов ліквідує схему ухилення від сплати акцизного збору, коли вантажні авто переоформлюють як пасажирські


21 травня 2013 р.

Митні питання для громадян, які планують поїздку за кордон


20 травня 2013 р.

На митниці у водія можуть перевірити аптечку


20 травня 2013 р.

Міндоходов нагадало про порядок контролю за митною вартістю товарів


20 травня 2013 р.

Розподілені квоти на імпорт коксівного вугілля в Україну на 3 місяці


17 травня 2013 р.

Стягнення сплачених до бюджету митних платежів: правила безспірного списання


17 травня 2013 р.

У мережі з’явилося офіційне Інтернет-представництво Міндоходів


17 травня 2013 р.

Наказ Міндоходів України від 25.04.2013 № 75 "Про створення митних постів митниць Міндоходів"


17 травня 2013 р.

При розрахунку середньомісячного доходу сім'ї не враховуватимуть допомога на дітей, над якими встановлено опіку


16 травня 2013 р.

У Запоріжжі почалося полювання на власників нерозмитнених авто.


16 травня 2013 р.

На Східній митниці є 15 безкоштовних послуг


16 травня 2013 р.

Держмитслужба надала методрекомендації за класифікацією товарів


16 травня 2013 р.

ВСУ зробив висновок щодо правил звільнення майна з-під арешту


16 травня 2013 р.

Начальникам митниць роз'яснили, як заповнювати уніфіковану митну квитанцію


16 травня 2013 р.

З 1 липня реєстрацією юросіб та «приватників» займатиметься Укрдержреєстр


14 травня 2013 р.

Українців змусять оцінювати своє майно щороку


14 травня 2013 р.

Діє нова редакція порядку оформлення гуманітарної допомоги


13 травня 2013 р.

АСМАП : Щодо адміністративної відповідальності за недоставку товарів до митниці призначення на території Російської Федерації!


8 травня 2013 р.

Сертифікати оцінювачів, які до 23 травня не подадуть довідку про несудимість, будуть анульовані


7 травня 2013 р.

Реєстр попередніх рішень щодо класифікації та кодування товару в УКТЗЕД за І квартал 2013 року


26 квітня 2013 р.

Порядок розмитнення автомобіля в 2013 році


26 квітня 2013 р.

АЦСК Держмитслужби припиняє свою діяльність


26 квітня 2013 р.

Лист Міндоходів від 24.04.2013 № 99-24/1-01-07/550 "Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2013 № 295"


26 квітня 2013 р.

Після консультацій із зарубіжними митниками Міндоходів виявило порушень митних правил на 90 млн. гривень


24 квітня 2013 р.

У Раді зареєстровано проект Трудового кодексу


24 квітня 2013 р.

Митний союз дав згоду на статус спостерігача для України


23 квітня 2013 р.

Суб’єкти зовнішньо-економічної діяльності оцінили митне регулювання


23 квітня 2013 р.

ДАІ наділили додатковими повноваженнями


23 квітня 2013 р.

Які іномарки не обкладатимуться спецмитом


23 квітня 2013 р.

Міліція має намір накрутити штрафи для водіїв


23 квітня 2013 р.

Реєструвати підприємців будуть нотаріуси, - Мін'юст


23 квітня 2013 р.

В Україні хочуть посилити вимоги до автоперевізників


23 квітня 2013 р.

Україна встановила світовий рекорд за кількістю податків


22 квітня 2013 р.

Порядок митного оформлення гуманітарної допомоги викладено у новій редакції


22 квітня 2013 р.

ВР пропонують адаптувати закони під Міндоходов


22 квітня 2013 р.

Міндоходов розповів про перевірку цілісності митного забезпечення при надходженні товарів до митних органів призначення


22 квітня 2013 р.

ДПСУ : Щодо формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій


22 квітня 2013 р.

Прийняті за основу проекти змін до ПК і ТК у зв'язку із створенням Міндоходов


19 квітня 2013 р.

Затверджено новий порядок проведення оцінки для цілей оподаткування


15 квітня 2013 р.

Юристи ЮК «Правозахист Україна» захистили права імпортера у Вищому адміністративному суді України.


15 квітня 2013 р.

Уряд Азарова перекриває ввезення імпорту в Україну


15 квітня 2013 р.

В Україні договір оренди землі зареєструвати майже нереально


15 квітня 2013 р.

Про здійснення контролю за експортними, імпортними операціями резидентів на підставі офіційної інформації митних органів щодо уточнення відомостей про такі операції.


11 квітня 2013 р.

Уряд обмежив використання печаток


11 квітня 2013 р.

Спрощено порядок отримання погодження на ввезення в Україну засобів захисту рослин


10 квітня 2013 р.

Переваги і недоліки нового порядку реєстрації прав на нерухоме майно


10 квітня 2013 р.

ПКМУ от 20.03.2013 № 229 "Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів"


10 квітня 2013 р.

Імпортери зачекалися спрощення «розмитнення» та активізації пост-аудиту


9 квітня 2013 р.

Бюджетні плани податківців 2013.


9 квітня 2013 р.

Кабмін ввів квоту на імпорт вугілля і заборонив імпорт коксу


9 квітня 2013 р.

Розпочате кримінальне провадження за фактом зловживання, що призвело 1,5-мільйонний збиток


9 квітня 2013 р.

Як казначейство виконує судові рішення про стягнення сплачених до бюджету митних платежів


9 квітня 2013 р.

За контрабанду пропонується знову ввести тюремне ув'язнення


8 квітня 2013 р.

Як казначейство виконує судові рішення про стягнення сплачених до бюджету митних платежів?


8 квітня 2013 р.

Президент Янукович призначив заступників міністра доходів Кліменко


8 квітня 2013 р.

Державна податкова служба та Держмитслужба України припинили діяльність


4 квітня 2013 р.

Контроль митних декларацій


2 квітня 2013 р.

Лист ДМСУ від 28.03.13 № 11.1/4-12/2894-ЕП "Про поновленя дії спільного наказу від 30.07.2009 N 789/414/709"


2 квітня 2013 р.

Електронне декларування імпортних операцій


2 квітня 2013 р.

Імпорт програмного продукту


2 квітня 2013 р.

ДМСУ щодо заповнення графи 44 електронних ВМД з 02.04.2013


25 березня 2013 р.

Адміністрація компанії "Правозахист Україна" нагадує, що попередня реєстрація на семінар проводитиметься до 25.03.2013!


22 березня 2013 р.

Перевірки при розмитненні всіх гуманітарних вантажів з продуктами і ліками на кордоні


22 березня 2013 р.

Затверджена Класифікація зовнішньоекономічних послуг для заповнення форми № 9-ЗЕЗ "'Звіт про експорт (імпорт) послуг"


22 березня 2013 р.

Уряд врегулював правовий аспект роботи Міндоходів та його територіальних органів


22 березня 2013 р.

Проект наказу МФУ "Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції із заповнення книжки МДП"


19 березня 2013 р.

Автоімпортери через нові мита подали до суду на Мінекономіки


18 березня 2013 р.

Запрошуємо 28 березня 2013г. на семінар "Митні суперечки. Судова практика", м.Київ.


18 березня 2013 р.

Публікації юристів ЮК "Правозахист Україна" користуються попитом у імпортерів.


18 березня 2013 р.

Оцінювачі отримають кваліфікаційні свідоцтва та посвідчення про підвищення кваліфікації нової форми


18 березня 2013 р.

Скорочено перелік документів, необхідних для оренди Держмайна.


18 березня 2013 р.

Змінено порядок проведення інвентаризації земель


18 березня 2013 р.

Кабмін вводить квотування імпорту вугілля


18 березня 2013 р.

Україна має намір підвищити штрафи за порушення правил користування ременями безпеки та наднормативну тонування


13 березня 2013 р.

Чим буде займатися Митна служба після реформування?


13 березня 2013 р.

ВССУ нагадує порядок подачі касаційної скарги


13 березня 2013 р.

Нарахування митних платежів для подорожуючих авіатранспортом


11 березня 2013 р.

Строк оскарження податкового повідомлення-рішення в суді


11 березня 2013 р.

Які документи підтверджують транзит через митну територію України


11 березня 2013 р.

ДПСУ: Щодо операцій з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України


11 березня 2013 р.

З яких портових зборів сплачувати ПДВ не потрібно


11 березня 2013 р.

В Україні планують ввести неавтоматичне ліцензування імпорту вугілля


11 березня 2013 р.

Номер і дата митної декларації будуть вказуватися в налогвой накладної з 1 липня 2013 року.


11 березня 2013 р.

Як митниця проводитиме огляд транспорту комерційного призначення?


11 березня 2013 р.

Для сімейного бізнесу пропонують зменшити розмір ставки єдиного податку


5 березня 2013 р.

Низка наказів ДМС втратила чинність


5 березня 2013 р.

ДПС : Щодо формування податкового кредиту на підставі тимчасових митних декларацій


5 березня 2013 р.

НБУ роз'яснив нюанси здійснення банками контролю за експортними та імпортними операціями резидентів


5 березня 2013 р.

Видавати дозволи на виконання будробіт уповноважена комісія Держархбудінспекції


5 березня 2013 р.

Готівкові розрахунки обмежать сумою в 150 тис. грн.


5 березня 2013 р.

Нова форма ПДВ-декларації вводиться в дію для звітності, представленої з 1 квітня


28 лютого 2013 р.

Київські митники змусили підприємця сплатити зайві 76 тис. грн


28 лютого 2013 р.

Як декларувати товари, що ввозяться на підставі договорів про спільну інвестиційну діяльність?


28 лютого 2013 р.

На думку ДПСУ, «імпортний» ПДВ при ввезенні товару, отриманого в оперативний лізинг, не потрапляє до податкового кредиту


28 лютого 2013 р.

ДМС роз'яснила, як оформляти товар, ввезений на умовах вільної торгівлі, з використанням форми СТ-1


26 лютого 2013 р.

До Міндоходов приєднали спеціалізовані митні органи


26 лютого 2013 р.

Митне оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах - чого очікувати?


26 лютого 2013 р.

Операції з постачання програмної продукції звільняються від оподаткування ПДВ


26 лютого 2013 р.

Проект наказу МФУ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 26 грудня 2003 року № 913"


22 лютого 2013 р.

До Міндоходов приєднали деякі митні органи


22 лютого 2013 р.

МВС наказало створити центри надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів


22 лютого 2013 р.

Міндоходів буде дистанційно стежити за сумнівними вантажами


22 лютого 2013 р.

Законотворці збираються упорядкувати оподаткування імпорту мікроавтобусів


21 лютого 2013 р.

Мінекономрозвитку відновив дію КВЕД-2005 на 2013 рік


21 лютого 2013 р.

Лист ДМСУ від 15.02.13 № 14/1-390-ЕП "Про визнання протиправним та скасування рiшення та наказу"


20 лютого 2013 р.

Роз'яснено питання, пов'язані з держреєстрацією підприємців


20 лютого 2013 р.

ФДМУ врахував індекс інфляції за 2012 рік в примирних показниках ціни послуг з оцінки майна


14 лютого 2013 р.

Нова редакція правил дорожнього руху вступить чинності 15 квітня


14 лютого 2013 р.

ДАІ ввела нові правила оплати штрафів


14 лютого 2013 р.

Бізнесу доведеться більш скрупульозно дотримуватися митного законодавства


13 лютого 2013 р.

Реєстр попередніх рішень щодо класифікації та кодування товару в УКТЗЕД за ІV квартал 2012 року


13 лютого 2013 р.

Боротьба з чергою електронних митних декларацій


13 лютого 2013 р.

Внесено зміни до Порядку справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами


13 лютого 2013 р.

Проект наказу Мінекономрозвитку "Про затвердження доповнення до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні"


11 лютого 2013 р.

Як реєструвати право спільної власності на нерухоме майно?


11 лютого 2013 р.

Фізособам-підприємцям без найманих працівників можуть спростити процедуру припинення діяльності


6 лютого 2013 р.

Податкова розповіла про надання оригіналів митних декларацій для бюджетного відшкодування


6 лютого 2013 р.

Митниця застосовує нові правила тимчасового ввезення товарів та ТЗ для особистого користування


6 лютого 2013 р.

ДПС розповіла про правомірність формування податкового кредиту платника на підставі електронної митної декларації


6 лютого 2013 р.

Митним органам надали рекомендації щодо визначення товарів, що містять озоноруйнівні речовини


4 лютого 2013 р.

ДПСУ почне видавати електронні ключі для митних цілей


4 лютого 2013 р.

Змінено перелік інформації, що підлягає внесенню до реєстру баз персональних даних


30 січня 2013 р.

В Украине изменят Земельный кодекс


29 січня 2013 р.

ДМСУ роз'яснила, як застосовувати окремі норми Митного та Податкового кодексів.


28 січня 2013 р.

Міненерговугілля визначив порядок експорту товарного природного газу


28 січня 2013 р.

Нелегальним таксистам загрожують перевірки та штрафи


28 січня 2013 р.

Боротися з фактами ухилення від сплати податків будуть за допомогою обміну інформацією з іноземними державами


28 січня 2013 р.

Як оформити і відобразити в обліку кредит-ноту в якості зменшення заборгованості покупця при виявленні бракуючих і дефектних імпортних запчастин?


28 січня 2013 р.

Засоби зв'язку не підлягатимуть обов'язковій сертифікації


28 січня 2013 р.

Уряд скасує більше половини пільг з ПДВ та податку на прибуток


28 січня 2013 р.

Проект ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів"


28 січня 2013 р.

Як забезпечується сплата митних платежів?


28 січня 2013 р.

Обчислення позовної давності не може бути змінено за домовленістю сторін, - ВГСУ


28 січня 2013 р.

Затверджено форму довідки про сплату ПДФО платником податків, які виїжджають за кордон на ПМП


28 січня 2013 р.

Новий Трудовий кодекс України може продовжити робочий день до 12 годин


23 січня 2013 р.

Держмитслужба уточнила порядок митного контролю автоперевізників


23 січня 2013 р.

Зареєструватися платником ПДВ відтепер можна онлайн


23 січня 2013 р.

Спадщина, отримана від батьків, не оподатковується


23 січня 2013 р.

Як реєструвати право власності на нерухоме майно, що входить до складу спадщини?


23 січня 2013 р.

Які об'єкти нерухомості підлягають технічній інвентаризації?


23 січня 2013 р.

Проект Закону з питань ЗЕД, митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів і ін


22 січня 2013 р.

За пошук відомостей про зареєстровані речові права нотаріуси візьмуть 68 грн.


22 січня 2013 р.

На арбітражних керуючих можна буде скаржитися в дисциплінарну комісію


22 січня 2013 р.

Водіям порадили перевіряти аптечки при перетині кордону з Митним союзом


22 січня 2013 р.

Держмито за реєстрацію речових прав, проведену до 2013 року, не сплачується


21 січня 2013 р.

З 19.11.2012 р. незалежно від дати укладення зовнішньоекономічного контракту застосовується 90-денний термін розрахунків


21 січня 2013 р.

Як заповнювати графи митної декларації, що стосуються акцизного податку?


15 січня 2013 р.

Уряд планує демонополізувати ринок оцінки нерухомості


15 січня 2013 р.

Внесено зміни до актів про підрозділи правового забезпечення Держмитслужби


14 січня 2013 р.

Митним органам роз'яснені питання створення об'єкта права інтелектуальної власності на замовлення


11 січня 2013 р.

Кількість податкових і митних перевірок в 2013 р. істотно скоротиться


10 січня 2013 р.

Основні законодавчі зміни, які набрали чинності 1 січня 2013


10 січня 2013 р.

Чим керуватися при відшкодуванні митним органам витрат на зберігання товарів


8 січня 2013 р.

Вирішено, скільки платити за пошук банками інформації в Реєстрі речових прав на нерухомість


8 січня 2013 р.

Митний кодекс вирішили змінити


8 січня 2013 р.

Адміністративні послуги надаватимуться за допомогою Інтернету


8 січня 2013 р.

Невикористані ліцензії на експорт та імпорт товарів дійсні до 1 березня 2013


8 січня 2013 р.

Роз'яснено порядок визначення меж земельної ділянки


8 січня 2013 р.

За реєстрацію символіки громадського об'єднання потрібно платити


8 січня 2013 р.

Дозвіл на переробку товарів на митній території потрібно отримувати на обсяг кожної поставки


8 січня 2013 р.

До справ про банкрутство держпідприємств пропонують залучати аудиторів


8 січня 2013 р.

Набув чинності порядок направлення податкових повідомлень-рішень


8 січня 2013 р.

Судові справи отримали єдині унікальні номери


28 грудня 2012 р.

Колектив ЮК «Правозахист Україна» вітає всіх c Новим роком та Різдвом Христовим!


27 грудня 2012 р.

Закодована митниця - ЮК «Правозахист Україна» оскаржила неправомірність рішення Луганської митниці


27 грудня 2012 р.

При митному оформленні транзитних вантажів плата не стягується


27 грудня 2012 р.

Затверджено перелік ЗМІ, в яких розміщуватимуться оголошення про виклик до суду


27 грудня 2012 р.

«Старі» реєстри прав на нерухомість продовжать функціонувати в 2013 році


27 грудня 2012 р.

Про зміни в заповненні митних декларацій


27 грудня 2012 р.


26 грудня 2012 р.

Декларацію про доходи можна подавати через Інтернет


26 грудня 2012 р.

Скасовано фінансовий аудит окремих господарських операцій


26 грудня 2012 р.

Чиновники вирішують, чим врегулювати порядок відображення в податковій накладній номера та дати митної декларації


26 грудня 2012 р.

Мін'юст затвердив форми документів, що стосуються громадських об'єднань


26 грудня 2012 р.

Україна посилить контроль над реекспортом


26 грудня 2012 р.

Уряд подбав про вдосконалення держрегулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності


26 грудня 2012 р.

Порядок відображення в податковій накладній номера та дати митної декларації необхідно врегулювати шляхом прийняття відповідного підзаконного акту


26 грудня 2012 р.

Щодо порядку надання повідомлень про фактичне вивезення товарів за межі митної території України за електронними митними деклараціями


25 грудня 2012 р.

Конкурс бізнес-планів техпереоснащення вугледобувних підприємств буде проводитися по-новому


25 грудня 2012 р.


24 грудня 2012 р.

Ринок нерухомості зупиниться мінімум на два місяці з 1 січня 2013 року - експерти


24 грудня 2012 р.

Що принесе бізнесу 2013: митне декларування


24 грудня 2012 р.

В Україні затверджено Тарифна політика залізниць СНД на 2013 фрахтовий рік


24 грудня 2012 р.

В Україні створено нове міністерство - Міністерство доходів і зборів України.


21 грудня 2012 р.

Податкова не буде штрафувати єдинників за несвоєчасну заміну КВЕД


21 грудня 2012 р.

Митниця розповіла про класифікацію товарів, мито на які зміниться з 1 січня


21 грудня 2012 р.

Держмитслужба : змiни до Положення про митнi декларацiї


20 грудня 2012 р.

ЮК Правозахист Україна отримала лист від ДМСУ щодо роз'яснень з контролю митної вартості


20 грудня 2012 р.

Операції реекспорту товарів незабаром будуть проводитися лише з дозволу Мінекономрозвитку.


20 грудня 2012 р.

Митникам роз'яснили, що робити при поверненні товару, що проходить транзитом через Україну


20 грудня 2012 р.

Розтлумачено, що слід розуміти під книжкою вітчизняного виробництва


19 грудня 2012 р.

ДМСУ : щодо заповнення ВМД типів «ЕК11АА», «ЕК11ТК», «ЕК11ТФ», «ЕК11РР»


19 грудня 2012 р.

Мінінфраструктури розробляє нову нормативно-правову базу в сфері автотранспорту


19 грудня 2012 р.

У Податковий кодекс внесуть зміни щодо КВЕД


19 грудня 2012 р.

Україна посилить контроль над реекспортом


18 грудня 2012 р.

Затверджено новий порядок видачі дозволів на захід у річпорту


18 грудня 2012 р.

Держмитслужба : Щодо особливостей здійснення попереднього документального контролю під час перебоїв в доступі до ЄАІС


18 грудня 2012 р.

Митники будуть контролювати вибір місця митного оформлення товарів


18 грудня 2012 р.

Взяття на облік юросіб та фізосіб-підприємців підтверджується єдиним документом


18 грудня 2012 р.

Змінено порядок реалізації арештованого майна


18 грудня 2012 р.

З 2013-го штрафи за самовільне будівництво не зростуть


14 грудня 2012 р.

ЮК "Правозахист Україна" підтвердила свої позиції у рейтингу топ-50 юридичних компаній України в 2012 році


14 грудня 2012 р.

12.12.12р. юристи з митного права провели в Донецьку бізнес-семінар на тему «Актуальні питання застосування окремих норм Митного кодексу. Готуємося оскаржити рішення митниці»


13 грудня 2012 р.

Щодо проведення робіт з оновлення центральної бази даних ЄАІС Держмитслужби


13 грудня 2012 р.

ДМСУ: що до застосування штрафних санкцій за несплату антидемпінгового мита


13 грудня 2012 р.

Україна. У Мінінфраструктури проведуть конкурс на отримання багаторазових дозволів


5 грудня 2012 р.

Семінар «Актуальні питання застосування окремих норм Митного кодексу. Готуємося оскаржити рішення митниці», Донецьк, 12 грудня 2012.


5 грудня 2012 р.

Митниця і підприємці врегулювали низку проблемних питань


5 грудня 2012 р.

НАКАЗ: № 1089 Про забезпечення правомірного декларування


5 грудня 2012 р.

Про зміни в розрахунках з іноземною валютою


3 грудня 2012 р.

20% медобладнання в Україні ввезено "сірими імпортерами"


3 грудня 2012 р.

Росія і Україна відкриють на кордоні спільні


3 грудня 2012 р.

Мін'юст підтвердив, що всі спірні ситуації з оподаткування повинні вирішуватися на користь платників


3 грудня 2012 р.

Україна задумалася над удосконаленням законодавства про габаритно-ваговому контролі


3 грудня 2012 р.

Кабмін визнав такими, що втратили силу постанови з питань зовнішньоекономічних контрактів


3 грудня 2012 р.

Вказівка ??нових кодів КЗЕД у звітності до органів ФСС ПВ


3 грудня 2012 р.

Закодована митниця - Юристи компанії домоглися скасування рішення митниці про коригування митної вартості


29 листопада 2012 р.

Адміністрація компанії повідомляє, що семінар, призначений на 29.11, буде перенесений на 12.12.2012.


29 листопада 2012 р.

Яким строком обмежено докази щодо підтвердження використання знаків для товарів


29 листопада 2012 р.

Уточнено перелік документів, необхідних для визначення товарів, що ввозяться для виробництва моторних транспортних засобів


29 листопада 2012 р.

ДМС доповнила Методичні рекомендації з класифікації окремих товарів згідно з УКТЗЕД


29 листопада 2012 р.

Техінвентарізацію об'єктів благоустрою будуть проводити відповідно до єдиних вимог


29 листопада 2012 р.

Судді хочуть обмежити допуск касаційних скарг до судів


29 листопада 2012 р.

ДПС проконсультувала щодо сплати земельного податку єдинниками


27 листопада 2012 р.

Митниця з 2013 року буде проводити пост-аудит контроль - голова Держмитслужби


22 листопада 2012 р.

У Азарова готують заходи для подорожчання іноземних товарів


22 листопада 2012 р.

Звернення Голови ДМСУ до керівників митних органів та митних організацій


22 листопада 2012 р.

ВСУ вирішив, на що звертати увагу при витребування майна з чужого незаконного володіння


22 листопада 2012 р.

Кабмін доповнив перелік предметів, митні операції з якими звільняються від ПДВ


22 листопада 2012 р.

З 2013 року купити-продати землю стане набагато простіше


20 листопада 2012 р.

Ринок оцінки: "Без стажування!?"


20 листопада 2012 р.

Строк розрахунку за операціями експорту та імпорту товарів знову не повинен перевищувати 90 днів


20 листопада 2012 р.

Сьогодні набув чинності новий КПК


20 листопада 2012 р.

Зареєструвати бізнес можна через Інтернет


20 листопада 2012 р.

Митниця буде ініціювати внесення змін до Митного кодексу


20 листопада 2012 р.

Систему електронного декларування уніфікують для всіх країн Митного союзу


20 листопада 2012 р.

ДМСУ: Пост-аудит за 500 млн грн


20 листопада 2012 р.

Після викриття митниками схеми із заниженням податків при імпорті два відомих автодилери доплатять у бюджет понад 50 млн. грн.


15 листопада 2012 р.

Калєтнік змусить автоімпортерів доплатити десятки мільйонів


14 листопада 2012 р.

Податкова проводить опитування


14 листопада 2012 р.

Мінфін пропонує відмовитися від векселів при імпорті обладнання та комплектуючих


14 листопада 2012 р.

Податкова роз'яснила, які адмінпослуги є безкоштовними


14 листопада 2012 р.

Одеському і Південному портах введуть знижки від 17% до 50%


14 листопада 2012 р.

Проект НМФУ "Про надання підприємству статусу уповноваженого економічного оператора"


14 листопада 2012 р.

18 листопада очікуються перебої в доступі митниць до окремих інформаційних ресурсів


13 листопада 2012 р.

Товари на митниці будуть ідентифікуватися за допомогою класифікатора допінформаціі


13 листопада 2012 р.

Водіїв відправлять на тренажери - підвищувати кваліфікацію


13 листопада 2012 р.

Калетник дав доручення змінити роботу митниці


12 листопада 2012 р.

Скорочено перелік документів, необхідних для попередньої експертизи товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю


12 листопада 2012 р.

Новий порядок розгляду справ про порушення митних правил


9 листопада 2012 р.

Cрок завершення імпортної операції буде визначатися по-новому


9 листопада 2012 р.

Принцип митниці -  24 години


9 листопада 2012 р.

Новий податковий збір - дорога упаковка


9 листопада 2012 р.

Контроль над ввезенням електроніки, годинників і ювелірних виробів


9 листопада 2012 р.

Україна прискорює оформлення сертифіката відповідності транспортного засобу при його ввезенні


9 листопада 2012 р.

Про порядок оформлення дозволів, на поїздку по територіях іноземних держав


9 листопада 2012 р.

Кабмін поверне ліцензування вантажоперевезень


9 листопада 2012 р.

Митна служба внесе пропозиції до Кабміну з метою унеможливлення схем із використанням ордерних перевезень


9 листопада 2012 р.

Держмитслужба затвердила новий графік особистого прийому громадян


6 листопада 2012 р.

Депутати підвищили ставки ввізного мита на деякі товари


6 листопада 2012 р.

Держмитслужба роз'яснила порядок випуску товарів у вільний обіг


6 листопада 2012 р.

Як митниця і податківці обмінюватимуться інформацією про імпорт товарів суб'єктами ЗЕД?


5 листопада 2012 р.

Податкова і митниця будуть спільно контролювати імпорт


5 листопада 2012 р.

Держспецзв'язку хоче змінити Закон про електронний цифровий підпис


5 листопада 2012 р.

Для затвердження проекту будівництва потрібна буде оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту


2 листопада 2012 р.

Класифікатор документів не встановлює вимог надання митникам конкретних документів


30 жовтня 2012 р.

Зима ще не настала, а ринок нерухомості вже чекає «відлиги».


29 жовтня 2012 р.

Українці не зможуть дивитися телеканали в інтернеті


29 жовтня 2012 р.

Імпорт покривають митом


29 жовтня 2012 р.

Митниця стоїть вже півтора тижні


29 жовтня 2012 р.

Життя з нового року: нові закони, нові правила.


29 жовтня 2012 р.

Кабмін вирішив, за які дії митників відшкодовується завданий збиток


29 жовтня 2012 р.

Держмитслужба роз'яснила, як визначити митну вартість товару з програмним забезпеченням


29 жовтня 2012 р.

Щодо надання митним органам документів, визначених розділом 5 Класифікатору документів


29 жовтня 2012 р.

Щодо заповнення граф митної декларації на бланку ЄАД (15/1-15.1/1934-еп від 25.10.2012)


26 жовтня 2012 р.

Азаров хоче контролювати експортно-імпортні операції


26 жовтня 2012 р.

Закодована митниця. Харківська обласна митниця повернула клієнтові ЮК "Правозахист Україна" більш ніж 0,5 млн.грн


25 жовтня 2012 р.

З 15 листопада повна заборона на експорт пшениці з України


25 жовтня 2012 р.

Скорочено перелік видів госпдіяльності, які не можуть здійснюватися на підставі декларації відповідності


25 жовтня 2012 р.

Парламенту запропонували затвердити ставки мита за реєстрацію права власності на нерухомість


25 жовтня 2012 р.

ВАСУ повідомив, як буде працювати в день виборів


24 жовтня 2012 р.

Ухвалено зміни щодо врегулювання вантажних ж / д перевезень


24 жовтня 2012 р.

Державним реєстраторам роз'яснили особливості діяльності юросіб на підставі модельного статуту


24 жовтня 2012 р.

В Україні хочуть запровадити всього одного імпортера бензину


24 жовтня 2012 р.

Госрегистраторам разъяснили порядок регистрации изменений местонахождения юрлица


23 жовтня 2012 р.

Уряд готує посилення контролю над сплатою акцизу


23 жовтня 2012 р.

Україна. Терміни транзитних перевезень


23 жовтня 2012 р.

Посилено контроль за дотриманням законодавства при зміні цільового призначення землі


22 жовтня 2012 р.

Для «наведення порядку на дорогах» спецпідрозділ «Кобра» відправлено до Донбасу


22 жовтня 2012 р.

ДМСУ : щодо заповнення графи 31 митних декларацiй


22 жовтня 2012 р.

Імпорт бензину в Україну припинено


22 жовтня 2012 р.

ДПС повідомила про особливості оподаткування операцій з поставки житла


19 жовтня 2012 р.

Митниця підвищує податкове навантаження


19 жовтня 2012 р.

Митниця заборонила імпорт мед.препаратів «Ессенціале»


18 жовтня 2012 р.

Вступив у дію Закон про електронні гроші та обмеження на розрахунки готівкою


18 жовтня 2012 р.

Кабмін пропонує скасувати експортне мито при експорті газу в країни Енергетичного співтовариства


17 жовтня 2012 р.

Держмитслужба ініціює перехід на стовідсоткове електронне декларування


17 жовтня 2012 р.

Київська митниця зменшила надходження до бюджету на 11%


17 жовтня 2012 р.

Росія. Проїзд для фур може стати платним одночасно на всіх дорогах


17 жовтня 2012 р.

Проект ПКМУ "Деякі питання надання митним органам фінансових гарантій та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Кабінету Міністрів України"


17 жовтня 2012 р.

Продовжено мораторій на продаж земельних ділянок с / г призначення


16 жовтня 2012 р.

До кінця року українці почнуть звертатися до держорганів за допомогою «Єдиного вікна»


16 жовтня 2012 р.

Ряд норм привели у відповідність із Законом «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»


16 жовтня 2012 р.

Уряд скасував платність деяких адмінпослуг у сфері земельних відносин


16 жовтня 2012 р.

Уряд підготував чергову оптимізацію податкового законодавства


16 жовтня 2012 р.

15 країн ЄС готові передавати Україні митний інформацію


16 жовтня 2012 р.

Верховний Суд просить розтлумачити йому норми Закону про судовий збір


16 жовтня 2012 р.

ДПС видала роз'яснення про податок на прибуток


16 жовтня 2012 р.

Мін'юст затвердив Порядок проведення аукціонів у справах з банкрутства держпідприємств


16 жовтня 2012 р.

Оформлення спадщини на селі


15 жовтня 2012 р.

Україна "дограється" з СОТ. На нас обрушиться вал міжнародних торгових позовів?


15 жовтня 2012 р.

Порушення переважного права купівлі частки не є підставою для визнання договору недійсним


12 жовтня 2012 р.

Україна прискорить реформування митниці згідно стандартів Євросоюзу - В.Хорошковський


12 жовтня 2012 р.

Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 27.08.2012 № 426


11 жовтня 2012 р.

Укрзалізниця розвиває електронний документообіг в міждержавному вантажному сполученні


11 жовтня 2012 р.

Президент підписав закон про земельний банк


11 жовтня 2012 р.

За нові паспорти українці будуть платити по 120 гривень кожні десять років - парламентарій


11 жовтня 2012 р.

Орендарі зможуть передавати свої права на оренду без переукладання договору з новим орендарем - закон


11 жовтня 2012 р.

Логістичну діяльність потрібно ліцензувати - думка


9 жовтня 2012 р.

ВТО може почати діяти з Україною жорсткими методами


9 жовтня 2012 р.

Мінінфраструктури розробило законопроект про контейнерну перевалку


9 жовтня 2012 р.

ДПС роз'яснила деякі питання оподаткування нерезидента


9 жовтня 2012 р.

Бензин наприкінці року подорожчає через мито


9 жовтня 2012 р.

ВССУ поінформував про порядок судового розгляду в першій інстанції згідно з новим КПК


9 жовтня 2012 р.

Набув чинності Закон «Про адміністративні послуги»


8 жовтня 2012 р.

Компанія «Правозахист Україна» вітає колег та друзів з професійним святом - Днем юриста!


8 жовтня 2012 р.

Оприлюднено Довідник показників середньої (базової) вартості земель населених пунктів


8 жовтня 2012 р.


5 жовтня 2012 р.

«Чистий бізнес, чесні податки» - концепція модернізації митної системи


5 жовтня 2012 р.

В Україні оцінювати земельні ділянки будуть приватні землеміри


4 жовтня 2012 р.

Лист ДМСУ від 01.10.2012 № 18/12-15-6816-ЕП "Щодо поновлення АСМО "Інспектор-2006"


4 жовтня 2012 р.

Критерії, за якими податківці обробляють підприємства


3 жовтня 2012 р.

01.10.2012 жоден вантаж в Україні не був розмитнений - джерело


3 жовтня 2012 р.

Митниця заплатить 4 мільйони, щоб прогнозувати свою роботу


3 жовтня 2012 р.

Для нескладних будівельних робіт буде не потрібна ліцензія


3 жовтня 2012 р.

Закон про персональні дані змінений з метою захисту особистого життя


3 жовтня 2012 р.

Депутати вдосконалили процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок


3 жовтня 2012 р.

Сільським жителям мають намір спростити оформлення заповітів


3 жовтня 2012 р.

Всі в єдиному демреестрі


2 жовтня 2012 р.

Україна вводить мито на імпортні нафтопродукти


2 жовтня 2012 р.

Росія вводить кримінальну відповідальність за образу почуттів віруючих


2 жовтня 2012 р.

Водіїв зможуть перевіряти на алкогольне сп'яніння на відстані 300 метрів - ДАІ


1 жовтня 2012 р.

Товарно-транспортні накладні не відносяться до переліку бланків суворої звітності, - податкова


1 жовтня 2012 р.

Щодо набрання чинності з 01.10.2012 Порядком заповнення митних декларацій


28 вересня 2012 р.

Моніторинг нового законодавства від експертів ЮК "Правозахист Україна". ЗУ № 5288-IV від 18.09.2012 року.


28 вересня 2012 р.

Свідоцтво про реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів на Аграрній біржі не повинні вимагати при митному оформленні с / г продукції


28 вересня 2012 р.

Україна з 1 грудня 2012 вводить мито на імпортні нафтопродукти


28 вересня 2012 р.

Китай з 1 жовтня 2012 припиняє стягнення адміністративних митних зборів


28 вересня 2012 р.

Чому не апладують митниці?


27 вересня 2012 р.

"Чим менше імпорту, тим стабільніше держава!" - Азаров


27 вересня 2012 р.


26 вересня 2012 р.

Держмитслужба та Асоціація платників податків підписали Меморандум про співпрацю


26 вересня 2012 р.

Свідоцтво про придбання земельної ділянки з несформованих публічних торгів не може вважатися правовстановлюючим документом


25 вересня 2012 р.

Депутати планують спростити можливість видобутку корисних копалин


25 вересня 2012 р.

В Єврокомісії кажуть, що митні апетити України можуть підірвати угоду про ЗВТ


24 вересня 2012 р.

Український бізнес оцінив ефективність роботи митників в I півріччі 2012 року на "четвірку" - дослідження


24 вересня 2012 р.

Уряд ініціював скасування обов'язкової реєстрації декларацій про відповідність


24 вересня 2012 р.

Україна виходить на позиції: Київ затіяв масштабний перегляд митних зборів


24 вересня 2012 р.

Автовиробники просять захисту від імпорту


24 вересня 2012 р.

Класифікатор результатів виконання митних формальностей набирає чинність 01.10.2012


21 вересня 2012 р.

Україна знову буде міняти Митний кодекс


21 вересня 2012 р.

Нацбанк нагадав про зміни у порядку обслуговування банками зовнішньоекономічних договорів


21 вересня 2012 р.

Для ріелторів готують закон


21 вересня 2012 р.

Україна приєдналася до європейських угодам щодо спрощеної екстрадиції правопорушників


19 вересня 2012 р.

Україна впорядкує держрегулювання в сфері транспорту


19 вересня 2012 р.

Сайт ЮК "Правозахист Україна" бере участь у I відкритому конкурсі інтернет проектів "DONLINE" (м.Донецьк)


19 вересня 2012 р.

Супереч країн, по яких закінчилися дозволи


18 вересня 2012 р.

Мінекономрозвитку пропонує встановити новий митний тариф, який передбачає зниження ставок ввізного мита


18 вересня 2012 р.

Кадастрова інформація про всій українській землі з'явиться в інтернеті з 2013 року


18 вересня 2012 р.

Рада вирішила ввести кримінальну відповідальність за наклеп


18 вересня 2012 р.

Реалізація права на свободу об'єднання


18 вересня 2012 р.

ФДМ затвердив перелік безкоштовних адмінпослуг


18 вересня 2012 р.

Послуги по митному декларуванню товарів, що перебувають у режимі транзиту, не обкладаються ПДВ


17 вересня 2012 р.

Держмитслужба нагадує про зміни порядку визначення країни походження товару


17 вересня 2012 р.

Україна знизила експорт товарів до ЄС на 14%


17 вересня 2012 р.

Суддів, які порушують терміни відправки електронних копій рішень до Реєстру, хочуть залучати до відповідальності


17 вересня 2012 р.

Для п'яних водіїв запропонована кримінальна відповідальність


17 вересня 2012 р.

С / г кооперативи пропонують віднести до неприбуткових організацій


14 вересня 2012 р.

90% правок до Митного кодексу будуть технічними


14 вересня 2012 р.

Уряд повертає імпортерів та експортерів у минуле


13 вересня 2012 р.

Всеукраїнський з'їзд оцінювачів проти  знищення незалежної оцінки та  консалтингу


13 вересня 2012 р.

Державна судова адміністрація вводить пілотний проект по обміну електронними документами


13 вересня 2012 р.

Кабмін має намір ввести додатковий судовий збір


13 вересня 2012 р.

Нацбанк повідомив про порядок перерахування коштів на оплату послуг, наданих за ЗЕД договорами


13 вересня 2012 р.

Податки для компаній, зареєстрованих в офшорних зонах


13 вересня 2012 р.

Опубликован перечень судов, в которых работает видеоконференцсвязь


12 вересня 2012 р.

Внесено зміни до порядку митного оформлення продукції за виробничою кооперацією


12 вересня 2012 р.

Експортери зернових зазнають труднощі з вивозом продукції


11 вересня 2012 р.

Держмитслужба  наполегливо рекомендує підвищити податкове навантаження по окремих товарах


11 вересня 2012 р.

НБУ повинен відмовитися від перевірки митних декларацій - УКБС


11 вересня 2012 р.

Депутати відклали питання про відключення "сірих" мобільних телефонів до кінця 2012 року


11 вересня 2012 р.

Електронна система для декларативних процедур в будівництві


10 вересня 2012 р.

Чи буде обвал цін від митниці?


10 вересня 2012 р.

Завищені плани для митниці за зборами податків «поставлять хрест» на митній реформі


10 вересня 2012 р.

НБУ електронізіруєт імпортерів


10 вересня 2012 р.

ДМС просить здійснювати звірку відомостей при перевозі через кордон ветеринарних препаратів


7 вересня 2012 р.

У закон про Вищу раду юстиції хочуть внести зміни


7 вересня 2012 р.

Уряд спростив порядок реєстрації нерухомого майна


7 вересня 2012 р.

Гостаможслужба рассказала о сроках транзитных перевозок


7 вересня 2012 р.

Справа на півмільйона. ЮК «Правозахист Україна» проти «свавілля» митних органів.


7 вересня 2012 р.

5 вересня Директор ЮК «Правозахист Україна» Герман Тасліцький провів Круглий стіл  «Проблеми підтвердження митної вартості українській митниці. Робота в умовах нового Митного кодексу»


7 вересня 2012 р.

ГНС рассказала, как представительству нерезидента платить налог на прибыль


7 вересня 2012 р.

ГНСУ предлагает снизить ставки НДС для импорта и внутреннего рынка


6 вересня 2012 р.

Митний кодекс: правки - поправки


6 вересня 2012 р.

Угода про зону вільної торгівлі СНД для України, РФ та Білорусі набере чинності 20 вересня


6 вересня 2012 р.

Відведення землі для суспільних потреб


6 вересня 2012 р.

МД на бланку єдиного адміністративного документа


5 вересня 2012 р.

Держмитслужба проводить комплексну перевірку існуючих магазинів «безмитної торгівлі»


5 вересня 2012 р.

Центральному митному управлінню лабораторних досліджень додали повноваження


5 вересня 2012 р.

Місце доставки товарів - контроль за доставкою в митниці призначення удосконалюється


5 вересня 2012 р.

АМБУ чекають пропозицій щодо змін та доповнень до МКУ від 13.03.2012 №4495 VI


5 вересня 2012 р.

Держмитслужба розповіла про терміни транзитних перевезень


5 вересня 2012 р.

Отримання дозволів на відкриття і експлуатацію митного складу


5 вересня 2012 р.

Кредитні ставки Земельного банку 8-9 % річних - проект майбутнього


31 серпня 2012 р.

5 вересня Круглий стіл: "Проблеми підтвердження митної вартості українській митниці. Робота в умовах нового Митного кодексу",Донецьк (ЭкспоДонбасс, Уголь-Майнинг 2012)


31 серпня 2012 р.

Власть планирует завершить земельную реформу


31 серпня 2012 р.

"Внесение изменений в форму налоговой накладной в Украине не уменьшает незаконный импорт", - ЕБА


29 серпня 2012 р.

В Азарова визначилися з грошима для "Електронної митниці"


27 серпня 2012 р.

Землю в Україні продаватимуть по-новому


27 серпня 2012 р.

Уряд має намір створити держагентство з підтрики експорту у вересні 2012


27 серпня 2012 р.

Держмитслужба повідомила, які товари не оподатковуються митом у зв'язку із Законом про індустріальні парки


27 серпня 2012 р.

Про складання протоколу при порушенні митних правил відносно водія


27 серпня 2012 р.

Термін тимчасового ввезення товару можна продовжити


27 серпня 2012 р.

Номер та дата митної декларації не зазначаються у податковій накладній до внесення відповідних змін


8 серпня 2012 р.

Визначені особливості укладання рамкових угод


8 серпня 2012 р.

Кабмін має намір дозволити робити виправлення у бланках на перевезення вантажів морським транспортом


8 серпня 2012 р.

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита"


8 серпня 2012 р.

Набрали чинності зміни в положення про валютний контроль розрахунків в рамках торгівельного звороту


8 серпня 2012 р.

Президент підписав закон, яким дозволяється нотаріусам з 1 січня 2013 року здійснювати госрегистрацию прав на нерухомість


3 серпня 2012 р.

Порушення митних правил: які форми документів застосовуватимуть


3 серпня 2012 р.

Митний кодекс. Перші підсумки.


3 серпня 2012 р.

ДМСУ: Обмеження електорнного декларування


3 серпня 2012 р.

На 50% скорочений об'єм інформації, яку потрібно вказувати для початку будівельних робіт


2 серпня 2012 р.

Прикінцеві та перехідні положення  Митного кодексу України


31 липня 2012 р.

З 2013 р. земля в Інтернеті. Вся інформація про земельні ділянки.


31 липня 2012 р.

Миний контроль для Поїзда КИЇВ-МОСКВА


31 липня 2012 р.

Банкіри вносять суддів-захисників боржників до «чорного списку»


30 липня 2012 р.

Збільшена митна вартість імпортних товарів: коли виникає право донарахувати податковий кредит по ПДВ


30 липня 2012 р.

Магазини штрафуватимуть за відсутність терміналів


27 липня 2012 р.

Закодована митниця – стратити не можна помилувати


27 липня 2012 р.

Вимоги до автоперевізників транспортних засобів підвищать


27 липня 2012 р.

В Україні з'явився новий вид шахрайства. Документ


27 липня 2012 р.

Митну вартість прив'язують до ринкового курсу


26 липня 2012 р.

Митники роз'яснили особливості тимчасового ввезення транспорту згідно нового Митного кодексу


26 липня 2012 р.

Уряд хоче законодавчо визначити державну підтримку експортної діяльності


26 липня 2012 р.

Україна і Росія підписала протокол про взаємодію на державному кордоні


26 липня 2012 р.

Попереднє інформування про класифікацію товарів скоротило кількість перевірок


25 липня 2012 р.

Митні органи інколи вимагають надмірну кількість додаткових документів


25 липня 2012 р.

Для забезпечення виконання норм Митного кодексу найближчим часом очікується прийняття ще 10 нормативних актів


23 липня 2012 р.

В Україні стартує пілотний проект «Електронний суд»


23 липня 2012 р.

Заможня та багата митниця України


23 липня 2012 р.

Форма декларацiї митної вартостi та правила її заповнення


20 липня 2012 р.

Сайт ТОВ "Донбасс Импэкс" тепер доступний за новою адресою www.diua.com.ua


20 липня 2012 р.

Із-за нової ідеї Податково подорожчають валюта та імпорт


20 липня 2012 р.

Коментар до Узагальнювальної податкової консультації відносно порядку оподаткування ПДВ транспортно-експедиторської діяльності


20 липня 2012 р.

Наказ ДМСУ від 18.07.12 № 373 "Про внесення змін до Пояснень до Української класифікації товарів ЗЕД"


20 липня 2012 р.

ВГСУ переїхав на інший сайт


19 липня 2012 р.

Новий закон про ліміт готівкових платежів спровокує подорожчання нерухомості


18 липня 2012 р.

Чому електронна митниця не працює?


18 липня 2012 р.


17 липня 2012 р.

При зміні видів діяльності по КЗЕД потрібно вносити зміни до свідоцтва едіноналожника, - ДПС


17 липня 2012 р.

Всі під контролем!


16 липня 2012 р.

"Мирні"  порушення митних правил (ПМП) від митниці


16 липня 2012 р.

Чи потрібний юрист для покупки нерухомості?


16 липня 2012 р.

Проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України"


11 липня 2012 р.

Чиновника митниці, якого зловили на хабарі, переклали на іншу роботу


11 липня 2012 р.

В Україні створюється розгалужена система безоплатної правової допомоги


10 липня 2012 р.

ООН визнала доступ в інтернет базовим правом людини


10 липня 2012 р.

Затверджений порядок перевірки дотримання законодавства про захист персональних даних


10 липня 2012 р.

Протоколи про порушення митних правил по новому


10 липня 2012 р.

Мін'юст визначився із статусом державного реєстратора прав на нерухомість


10 липня 2012 р.

Впорядковано митне оформлення комплектних об'єктів


10 липня 2012 р.

Працюючі зі збитками великі платники податків не зможуть отримувати автоматичне відшкодування ПДВ


6 липня 2012 р.

Закодована митниця - спроба №2. Юристи повторно захистили інтереси клиєнта в суді.


6 липня 2012 р.

Янукович підписав Закон про внесення змін до Податкового та  Митного кодексів


6 липня 2012 р.

Збільшений термін для ввезення до України товарів, що імпортуються по бартерних договорах


6 липня 2012 р.

Ринок нерухомості м. Донецька. Аналітика.


5 липня 2012 р.

Нотариусы получили право регистрации имущественных прав


5 липня 2012 р.

Утверждены и разъяснены таможенные нюансы


5 липня 2012 р.

Принят Закон об адвокатуре


4 липня 2012 р.

Парламент затвердив спрощення процедури реєстрації земельних ділянок та прав на нерухомість


4 липня 2012 р.

ДПС: доводити правомірність своїх дій при розгляді адмінісків повинен суб'єкт владних повноважень


4 липня 2012 р.

Банкіри кидають виклик світовій митній змові


4 липня 2012 р.

"Щастю" на кордоні кінець? Митниця повертається до старого стилю роботи...


3 липня 2012 р.

ВССУ: про терміни подачі касаційних скарг


27 червня 2012 р.

Державна митна служба роз'яснила аспекти митного оформлення культурних цінностей


27 червня 2012 р.

У судовій адміністрації впроваджують електронний документообіг


27 червня 2012 р.

Протокол адмінзатримання на митниці тепер складається по-новому


27 червня 2012 р.


26 червня 2012 р.

Рамкова стратегія митного співробітництва між Україною та ЄС набула чинності


26 червня 2012 р.

Введены временные рамки регистрации для участия в рассмотрении дел ВССУ


25 червня 2012 р.

ЮК «Правозахист Україна» вітає з Днем Митної служби!


25 червня 2012 р.

Суди повинні розглядати позови про неприйняті податківцями декларації незалежно від формулювання позовних вимог


25 червня 2012 р.

Погоджений ряд норм Податкового та Митного кодексів


25 червня 2012 р.

В Україні стало на 13 дозвільних документів менше

 


25 червня 2012 р.

В Україні змінять процедура виконання митного контролю та оформлення при автоперевезеннях


22 червня 2012 р.

ДМСУ: Про внесення змін до деяких класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій


22 червня 2012 р.

Рейтинг «загроз» нового Трудового кодексу


20 червня 2012 р.

Два тижні Митного кодексу: бізнес відчув посилювання санкцій


20 червня 2012 р.

ЮК «Правозахист Україна» та ТДВ «Попаснянський вагоноремонтний завод» уклали угоду про надання юридичних послуг


19 червня 2012 р.

Новий МКУ - перерахування митної служби до бюджету збільшилися на чверть


19 червня 2012 р.

У Одеської області проти митника порушена «справа на мільйон»


19 червня 2012 р.

Коли запрацюють обіцяні інформаційні термінали?


18 червня 2012 р.

Судові засідання в режимі відеоконференції


15 червня 2012 р.

Фонд держмайна врегулював ситуацію на ринку оціночних послуг – Олександр Рябченко


14 червня 2012 р.

Документи, що замінюють попередню ТД


12 червня 2012 р.

У митниці визначилися які стягнення застосовувати за правопорушення, які були скоєні до набирання чинності нового ТК


12 червня 2012 р.

Нова методика оцінки несільскогосподарських земель діятиме наступного року


12 червня 2012 р.

ДСА видала наказ про зміни в автоматизовану систему документообігу в судах


11 червня 2012 р.

Держмитслужба: електронну митну декларацію можуть представляти всі


8 червня 2012 р.

Міністерство юстиції України внесло зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України


7 червня 2012 р.


7 червня 2012 р.

Зміни до Податкового кодексу, вступаючі в силу з 1 липня


7 червня 2012 р.

Митниця думає про наповнення бюджету


7 червня 2012 р.

Прокуратурою області встановлено 13 епізодів злочинної діяльності посадових осіб Луганської митниці


7 червня 2012 р.

У Запорізькій митниці організований Консультаційний центр по питаннях нового кодексу


6 червня 2012 р.

Мінфін розробив проект Порядку надання статусу митного складу


1 червня 2012 р.

ВГСУ роз'яснив як визначати початок перебігу позовної давності по вимогах з договору найму


1 червня 2012 р.

Нові правила гри на митниці


1 червня 2012 р.

Табу ябідам - народ зловживає правом скаржитися на суддів


31 травня 2012 р.

Закодована митниця - юристи довели незаконність визначення митної вартості


31 травня 2012 р.

Новий Митний кодекс - запрошуємо взяти участь в опитуванні!


31 травня 2012 р.

Кабмін затвердив порядок включення роялті в ціну при визначенні митної вартості товару


31 травня 2012 р.

Переважне право на оренду виділеної землі


31 травня 2012 р.

Мін'юст: Щодо мови укладення зовнішньоекономічного договору (контракту)


29 травня 2012 р.

Нова форма митної декларації для громадян


29 травня 2012 р.

Кабмін затвердив перелік товарів, які не можна поміщати в митний режим відмови на користь держави


28 травня 2012 р.

Закодована митниця – ЮК «Правозахист Україна» відстояла інтереси клієнта


28 травня 2012 р.

Комітет ВР схвалив нові штрафи за порушення законодавства про інформацію


25 травня 2012 р.

"Прорив року" - ЮК "Правозахист Україна" увійшла до 5-ки фіналістів «Юридичної премії 2012 року»


25 травня 2012 р.

Рада суддів України внесла зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу


24 травня 2012 р.

Мораторій на введення податку на нерухомість продовжений до 1 січня 2013 року


24 травня 2012 р.

Бізнес засипав митницю питаннями з приводу нового Митного кодексу


24 травня 2012 р.

Експерти назвали ключові новації митної оцінки товарів з 1 червня


24 травня 2012 р.

Іноземні інвестори розповіли про позитивні сторони нового Митного кодексу України


24 травня 2012 р.

Новий Митний кодекс сприятиме спрощенню митних процедур


24 травня 2012 р.

Кабмін затвердив порядок інвентаризації земель


23 травня 2012 р.

Виконавчий запис звільнить суди від стягнення безперечних вимог


22 травня 2012 р.

Землі державної та комунальної власності планується розмежувати без додаткових витрат


21 травня 2012 р.

Митна та податкові служби уклали Угоду про інформаційне співробітництво


21 травня 2012 р.

ДПСУ: при підписанні ПД не можна використовувати факсиміле


16 травня 2012 р.

Терпляча митниця


14 травня 2012 р.

Янукович підписав Кримінальний процесуальний кодекс


14 травня 2012 р.

Новий Митний кодекс сприятиме захисту прав інтелектуальної власності


14 травня 2012 р.

Держмитслужба: як декларувати окремими партіями товар, що ввозиться по сертифікату форми СТ-1


14 травня 2012 р.

Законопроект №10452  - єдність норм податкового та митного законодавства


11 травня 2012 р.

Фонд держмайна розробив вимоги до діяльності професійних оцінювачів


11 травня 2012 р.

Ваше право на обробку персональних даних


11 травня 2012 р.

Набрав чинності новий Порядок заповнення декларації митної вартості


11 травня 2012 р.

Прозорий ринок земель - новини 2012 роки


11 травня 2012 р.

Статус "Eкономічного оператора" - проект від Митниці


4 травня 2012 р.

Держмитслужба на контролі


4 травня 2012 р.

Мінрегионстрой: порядок заповнення паспорта прив'язки при розміщенні тимчасової споруди


4 травня 2012 р.

Митниця хоче клеїти марки з штрихом-кодом


1 травня 2012 р.

З 01.05.12 р. діє Порядок вживання митного режиму відмови на користь держави


26 квітня 2012 р.

Депутати хочуть повернути доручення на управління авто


23 квітня 2012 р.

Змінюється технологія митного оформлення


19 квітня 2012 р.

Президент підписав Митний кодекс України


19 квітня 2012 р.

Перевірка за перевіркою від митниці: правильність віддзеркалення роялті, фрахту, інжинірингу, витрат на страхування та ін.


14 квітня 2012 р.

Привітання з Великоднем  від ЮК "Правозахист Україна" 


13 квітня 2012 р.

ЮК "Правозащита Украина" провела семинар "Оспаривание решений  таможенных органов"


13 квітня 2012 р.

Держмитслужба затвердила терміни митного контролю по ВМД


9 квітня 2012 р.

Підвищення ставок ввізного мита - реалії та пропозиції


2 квітня 2012 р.

12 квітня 2012г. ЮК «Правозахист Україна» проведе семінар з питань оскарження рішень митниці


30 березня 2012 р.

Кабмін розробить 70 законів під стандарти ЄС


28 березня 2012 р.

Кабмін затвердив критерії оцінки риски діяльності митних брокерів


21 березня 2012 р.

Закодована митниця - ВАСУ на стороні клієнта


21 березня 2012 р.

Закодована митниця - протиправні дії


16 березня 2012 р.

Юристи компанії "Правозахист Україна"  проводять ряд заходів по захисту інтересів клієнта в суді


16 березня 2012 р.

Держмитслужба сформулювала термін "вітчизняне виробництво" по-своєму


16 березня 2012 р.

З 16.03.2011г.  діє новий порядок ухвалення рішень про класифікацію товарів за УКТЗЕД


13 березня 2012 р.

Старий новий Митний кодекс


1 березня 2012 р.

ЮК "Правозахист Україна" запрошує взяти участь в опитуванні


29 лютого 2012 р.

Повернення Митного кодекса


29 лютого 2012 р.

Кабмин не снял органичений по компенсации расходов, связанных с рассмотрением дел в судах


29 лютого 2012 р.

Новый порядок принятия решений о классификации товаров по УКТВЭД


29 лютого 2012 р.

Проект Закону "Про державне мито"


23 лютого 2012 р.

Стеження через Інтернет


16 лютого 2012 р.

Нові правила реєстрації транспортних засобів


16 лютого 2012 р.


16 лютого 2012 р.

Безкоштовный адвокат


14 лютого 2012 р.

Митниця безкоштовно видаватиме електронні ключі суб’єктам ЗЕД


14 лютого 2012 р.

У Верховній Раді пропонують відмінити заборону на відчуження права на оренду земельної ділянки комунальної і державної власності


9 лютого 2012 р.

Правила переміщення коштовних паперів через митний кордон


9 лютого 2012 р.

Змінений порядок заповнення граф попередньої митної декларації


9 лютого 2012 р.

Нові правила торгівлі коштовними паперами


9 лютого 2012 р.

Термін проведення зовнішньоекономічних бартерних операцій планують збільшити удвічі


9 лютого 2012 р.

Норми експорту: "Час-гроші!"


9 лютого 2012 р.

Дорога копія: відповідальність за ненадання обов'язкового екземпляра документа


6 лютого 2012 р.

Компанія «Правозахист Україна» взяла участь у скайп-конференції


2 лютого 2012 р.

З 6 лютого вільний доступ до бази даних


1 лютого 2012 р.

ВАСУ: обжалование решения об увеличении налогового обязательства - имущественный иск


1 лютого 2012 р.

Импорт б/у аккумуляторов и их лома без НДС


1 лютого 2012 р.

Процесс перехода к КВЭД-2010


1 лютого 2012 р.

Кабмин продлил действие порядка лицензирования строительной деятельности


30 січня 2012 р.

Новые правила таможенного контроля за транзитными товарами


27 січня 2012 р.

Послуги з реєстрації зміни КЗЕД


27 січня 2012 р.

Выдачу выписок и справок из ЕГР предлагают сделать бесплатной


24 січня 2012 р.

Welcome to UA імпортному авто


24 січня 2012 р.

ЛСОУ и АУБ просят Президента о переносе сроков введения ответственности за нарушения в сфере персональных данных


24 січня 2012 р.

Обвинувачений та його захисник можуть бути обмежені в термінах вивчення матеріалів


24 січня 2012 р.

Новые реквизиты для уплаты судебного сбора в ВССУ


24 січня 2012 р.

Вступил в силу Типовой порядок обработки персональных данных


20 січня 2012 р.

В новой налоговой декларации появилась строка для «взяток»


19 січня 2012 р.

ВГСУ вказав господарському суду як працювати


19 січня 2012 р.

Новини для банкротів: як потрапити до списку?


19 січня 2012 р.

Термін для "спрощенців"  - до 25 січня 2012


12 січня 2012 р.

Скупий двічі витрачається! ЮК «Правозахист Україна» знову відстояла права клієнта


10 січня 2012 р.

Встановлені нові підстави для розірвання трудового договору


10 січня 2012 р.

Держмитслужба: при порушенні термінів ввезення продуктів переробки товарів, вивезених з метою ремонту, ПДВ та акцизний податок не стягуються


10 січня 2012 р.

Компенсації на юрдопомогу


10 січня 2012 р.

Закон "Про ринок земель"  - скільки кому належить?!


4 січня 2012 р.

Президент "підвісив"  Митний кодекс


4 січня 2012 р.

Нові форми докуметів системи оподаткування


3 січня 2012 р.

Затверджено порядок прийому громадян у Державній службі з питань захисту персональних даних


28 грудня 2011 р.

ЮК "Правозахист Україна" вітає с Новорічними святами!


28 грудня 2011 р.

Новорічні оновлення - ЮК "Правозахист Україна" відновила корпоративний логотип


28 грудня 2011 р.

Закодована митниця - клієнт отримав своє


28 грудня 2011 р.

Судимося з митницею за місцем проживання


26 грудня 2011 р.

Ваша база - Ваші проблеми


26 грудня 2011 р.

Державу ліквідовує бізнес швидше та дешевше


26 грудня 2011 р.

Збільшені штрафи за правопорушення у сфері містобудування


21 грудня 2011 р.

Государство планирует заработать на контрабанде


20 грудня 2011 р.

Земля может быть передана в залог только при наличии кадастрового номера - закон


20 грудня 2011 р.

Рада установила предельный размер компенсации расходов на правовую помощь


20 грудня 2011 р.

Госфинуслуг утвердила максимальные размеры страховых выплат при оформлении ДТП без участия Госавтоинспекции


20 грудня 2011 р.

Порядок проведения таможенными органами документального контроля хотят усовершенствовать


20 грудня 2011 р.

В Раде предлагают избавить юрлиц от ежегодного подтверждения данных в ЕГР


20 грудня 2011 р.

Вступил в силу приказ о новых формах налоговых накладных и порядке их заполнения


19 грудня 2011 р.

З Днем Адвокатури!


16 грудня 2011 р.

Державна виконавча служба відкрила офіційний веб-сайт


15 грудня 2011 р.

ЮК «Правозахист Україна» вітає  працівників суду України


14 грудня 2011 р.

Безподатковий імпорт для швидкої допомоги


9 грудня 2011 р.

Чем хорош новый Таможенный кодекс и почему все портят детали


9 грудня 2011 р.

Зміни до порядку видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності


9 грудня 2011 р.

Чи будуть юристи та адвокати працювати безкоштовно?


8 грудня 2011 р.

ЮК "Правозахист Україна" зайняла 5 місце серед ведучих регіональних юридичних фірм України 2011 року


6 грудня 2011 р.

Продати житло до весни буде нереальне


1 грудня 2011 р.

Хто не зареєстрував базу даних, той винен?! Допомога в реєстраціЇ


30 листопада 2011 р.

Нова послуга - Онлайн-квітация по оплаті судового збору


30 листопада 2011 р.

Податківці продовжать мораторій на перевірки для малого та середнього бізнесу


30 листопада 2011 р.

ВГСУ: згода боржника на укладення договору поручительства не потрібна


30 листопада 2011 р.

ЮК Правозахист Україна-партнер ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ ПРАВНИЧИХ ЕСЕ


25 листопада 2011 р.

27 листопада - День оцінювача.Оцінюємо оцінюваних!


25 листопада 2011 р.

На що митниця дає добро? Оновлений Митний кодекс


25 листопада 2011 р.

Верховна Рада  вирішує долю "боржників"


18 листопада 2011 р.

Верховна Рада удосконалила окремі положення адміністративного судочинства


16 листопада 2011 р.

Новий рік для сфери господарської діяльності! Перелік дозвільних документів


16 листопада 2011 р.

Завжди на зв'язку! Компанія поздоровляє працівників зв'язку


16 листопада 2011 р.

Вартість госземлі при викупі визначається за експертною оцінкою, а не нормативною


15 листопада 2011 р.

Директор компанії відвідав I Східноукраїнський юридичний форум АПУ


11 листопада 2011 р.

Підписаний Закон, що розширює повноваження ВСУ та обмежує доступ до судових рішень


11 листопада 2011 р.

Компанія ЮК «Правозащита Украина» оголошує про початок рестайлінга


10 листопада 2011 р.

Кабмін затвердив порядок ведення держреєстру майнових прав на нерухомість


8 листопада 2011 р.

Проведення технічної інвентаризації - необхідні процедури


8 листопада 2011 р.

Допомога по безробіттю: одноразові виплати


4 листопада 2011 р.

Кодекс у честі. Митниця отримає профільний документ


3 листопада 2011 р.

В Україні затверджений тимчасовий порядок оцінки нерухомості на продаж


1 листопада 2011 р.

Набрав чинності Закон про судовий збір


27 жовтня 2011 р.

Скупий платить двічі! ЮК «Правозахист Україна» виграє черговий суд


27 жовтня 2011 р.

ЮК "Правозахист Украиїна" вітає водіїв з Днем автомобіліста!


20 жовтня 2011 р.

Дипломатичне рукостискання! Підсумки Самміта DID 2011


20 жовтня 2011 р.

Змінена Методика оцінки об'єктів оренди


20 жовтня 2011 р.

Мінфін позбавляє Гостаможслужбу повноважень в свою користь


19 жовтня 2011 р.

Ухвалений Закон, що не визнає адвокатські та нотаріальні свідоцтва дозвільними документами


13 жовтня 2011 р.

Керівництво компанії візьме участь у IV Міжнародному Інвестиційному Самміті DID 2011


11 жовтня 2011 р.

Наші фахівці освоюють нові напрями. Медіація у життя!


7 жовтня 2011 р.

Компанія вітає юристів!


30 вересня 2011 р.

Нові правила обміну валют: як захистити свої особисті дані


14 вересня 2011 р.

На рахунок нашого клієнта повернена сума надмірно сплаченого ПДВ


3 серпня 2011 р.

Податковий кодекс кардінально змінить автомобільний ринок України


8 липня 2011 р.

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про судовий збір"


28 червня 2011 р.

Таможня действует по контракту


26 травня 2011 р.

Перемога у Верховному суді України!


30 квітня 2011 р.

Хит недели ... Украина. Таможня делится контролем 


22 березня 2011 р.

ВАСУ, за участю юристів нашої Компанії, прийнял постанову для повного захисту прав чи інтересів особи


15 березня 2011 р.

ВАСУ підтвердив правильність митної вартості, визначеної декларантом


11 січня 2011 р.

Закодована митниця - скасування рішення


24 вересня 2010 р.

16 вересня поточного року юристами нашої компанії був проведений практичний семінар на тему «Митна вартість товарів. Аналіз проблем підтвердження митної вартості та шляхи їх вирішення».


9 липня 2010 р.

Індивідуальна ліцензія НБУ


8 червня 2010 р.

Закодована митниця - недійсне рішення Східної митниці


13 травня 2010 р.

Закодована митниця - Клієнт завжди правий


11 травня 2010 р.

Закодована митниця - повернення боргів


16 квітня 2010 р.

Наші юристи відстояли право Продавця на передоплату


20 січня 2010 р.

Закодована митниця - зайві гроші


30 вересня 2009 р.

Закодована митниця - неправомірними дії


11 серпня 2009 р.

Протиправні дії Маріупольської митниці


10 червня 2009 р.

Донецький апеляційний адміністративний суд дає добро


27 квітня 2009 р.

Незаконны дії Амвросіївської митниці


20 березня 2009 р.

Митниця знову не права


23 лютого 2009 р.

Незаконная іпотека


17 лютого 2009 р.

На користь нашого Клієнта


12 січня 2009 р.

Оскаржені дії Амвросіївської миниці стосовно підвищення митної вартості за 6-м методом


9 січня 2009 р.

Оскаржені дії Східної митниці стосовно підвищення митної вартості за 6-м методом


16 грудня 2008 р.

Перемир'я від Амвросіївської митниці


28 листопада 2008 р.

Юридичний перепис митних брокерів


26 листопада 2008 р.

ЮК "Правозахист Україна" повертає гроші


23 жовтня 2008 р.

Донецький апеляційний суд скасував рішення Київського районного суду м. Донецька про конфіскацію товару


22 жовтня 2008 р.

Незаконне стягнення митного збору


16 жовтня 2008 р.

Оскаржені дії Маріупольської митниці щодо незаконної видачі Рішення про митну вартість


16 жовтня 2008 р.

Консультуємо Асоціацію митних брокерів України щодо розробленого проекту наказу ДМСУ


Новини

13 червня 2017 р.

Нацбанк повідомив, що з 26.05.2017 р. на випадки незавершення розрахунків за експортними, імпортними операціями, за якими на зазначену дату не встановлено перевищення 120-денного строку розрахунків, поширюватимуться норми Закону №1724 щодо 180-деного строку розрахунків

7 червня 2017 р.

Національний банк України вчергове знімає валютні обмеження

7 червня 2017 р.

Державна фіскальна служба України роз’яснила порядок розрахунку сум податкових зобов’язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі

7 червня 2017 р.

Настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) свідчить про відсутність вини у невиконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лише від відповідальності за таке порушення, а не від виконання зобов'язання в цілому

12345Архів

Публікації

12345Архив