українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Буклет Всемирной таможенной организации

ВТО. Ведущие указания по развитию и использованию национальной базы данных оценки стоимости в качестве инструмента оценки рисков

 

(версия оригинала)

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.06.92 N 2479-XII Україна приєдналася до Конвенції про створення Ради Митного Співробітництва 1950 року (далі - Рада). У 1994 році Рада була перейменована у Всесвітню митну організацію (далі – ВМО).

Функціями Ради Митного Співробітництва є, в тому числі, розробка рекомендацій, що забезпечують однакове тлумачення і застосування конвенцій, укладених як у результаті роботи Ради, так і конвенцій, що стосуються номенклатури для класифікації товарів у митних тарифах і оцінки товарів у митних цілях, підготовлених Групою по вивченню можливості створення Європейського Митного Союзу, а також здійснення з цією метою функцій, які йому можуть бути прямо приписані цими конвенціями відповідно до їх положень.
ВМО розроблено Гармонізовану систему опису та кодування товарів, а також ВМО адмініструє дві Угоди Всесвітньої торгової організації: Угоду по застосуванню статті VII Генеральної угоди по тарифам і торгівлі 1994 року (оцінка митної вартості) та Угоду про правила визначення країни походження товарів.
З прийняттям Верховною Радою України Закону України від 05.10.2006 N 227-V, Україна приєдналась до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (далі - Кіотська конвенція), чим взяла на себе зобов'язання з впровадження відповідних міжнародних норм та стандартів у митному праві України. Кіотська конвенція розроблена під егідою Ради.

Положення Конвенції сформульовані у вигляді принципів, які є основою для розробки конкретних правил регулювання тих чи інших процедур та пошуку компромісу між інтересами бізнесу та держави.

Рекомендації ВМО до Кіотської конвенції є поясненнями про застосування її положень. Оскільки, як зазначалось вище, багато з положень Конвенції сформульовані у вигляді принципу, в рекомендаціях знайшло відображення узагальнення міжнародного досвіду застосування Конвенції. Разом з тим, такі рекомендації не є обов’язковими для сторони, що домовляється. Проте, у разі застосування у вітчизняному законодавстві загального принципу Конвенції неможна не брати до уваги роз’яснення ВМО щодо його практичного застосування.

Наразі, ми пропонуємо для ознайомлення суспільному загалу Провідні вказівки ВМО щодо розвитку та використання національної бази даних оцінки вартості у якості інструменту оцінки ризиків.

                                 

             (укр.версія)                                                               (english)

Новости

13 июня 2017 г.

Нацбанк сообщил, что с 26.05.2017 г.. На случаи незавершения расчетов по экспортным, импортным операциям, по которым на указанную дату не установлено превышение 120-дневного срока расчетов, будут распространяться нормы Закона №1724 по 180-деного срока расчетов

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

12345Архив

Публикации

12345Архив