українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

13 мая 2013 г.

АсМАП: Об административной ответственности за недоставку товаров в таможню назначения на территории Российской Федерации!

(укр.версия)

Відповідно до митного законодавства Митного союзу в разі втрати або видачі без дозволу товарів, що переміщуються під митним контролем перевізник притягується як до адміністративної відповідальності, так і залишається в першу чергу відповідальним за сплату митних платежів за товар, що не був доставлений в митницю призначення.

При цьому, якщо сплата митних платежів є обов’язковою і невідворотною, то призначення адміністративного стягнення здійснюється судом, виходячи з особливостей справи, пом’якшуючих/обтяжуючих обставин, наслідків вчиненого правопорушення і тд.

Відповідно до ст. 16.9. Кодексу про адміністративні правопорушення РФ недоставка, видача без дозволу митного органу або втрата товарів чи документів на них тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот тисяч рублів (майже 80 000-130 000 гривень) з конфіскацією товарів, що є предметами порушення митних правил чи без такої.

Однак, виходячи з аналізу судової практики з адміністративних справ в Російській Федерації, суд може звільнити перевізника від адміністративної відповідальності або обмежитись попередженням якщо останній доведе, що вжив максимально можливих заходів по збереженню товарів під час перевезення, а їх недоставка або втрата відбулась всупереч його волі та внаслідок обставин, які він передбачити не міг.

Зокрема, під час робочої зустрічі представники АСМАП Росії поділились позитивним досвідом своїх учасників в подібних ситуаціях, а саме.

Розуміючи високий ризик втрати товарів внаслідок крадіжок/грабежів на території РФ, керівники/менеджери транспортних підприємств самостійно складають індивідуальний маршрут перевезення за яким повинен рухатись автомобіль з товаром. Крім того, водію надається план-завдання в якому зазначаються місця заправки, відстою, ночівлі, а також найближчі на шляху слідування відділи поліції, митниці тощо.

Водій суворо попереджається про необхідність розміщення транспортного засобу на відстій виключно під камерами спостереження, попередньо зафіксувавши номери цих камер.

По-перше, ці заходи є запорукою безпеки перевезення, по-друге – в разі крадіжки/пограбування товару перевізник матиме у своєму розпорядженні докази, що підтверджують виконання максимально можливих заходів по збереженню вантажу.

Рекомендуємо прийняти до уваги наведену інформацію при плануванні перевезень територією Митного союзу.

Джерело: http://qdpro.com.ua

Новости

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

31 мая 2017 г.

ГФСУ разъяснила порядок корректировки НДС при зачислении предварительной оплаты по одному договору в счет оплаты услуг по другому договору

 

22 мая 2017 г.

Срок действия договора аренды земли, условиями которого предусмотрено, что отсчет срока аренды наступает с момента государственной регистрации настоящего договора, начинается после вступления в силу, а не с момента его заключения

22 мая 2017 г.

Если возмещение расходов на перевозку осуществляется не непосредственно перевозчику-нерезиденту, а агенту, то такая выплата не подпадает под действие положений международных договоров для применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога на прибыль

26 апреля 2017 г.

Неприбыльная организация, которая осуществляет операции по поставке услуг на таможенной территории Украины, подлежат налогообложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, должна зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке

26 апреля 2017 г.

Разъяснены особенности отнесения задолженности к категории «безнадежная»

26 апреля 2017 г.

Заполнение таможенной декларации в случае продления срока временного ввоза товаров

26 апреля 2017 г.

Спор по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которое не является участником общества, подведомственен судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам

20 апреля 2017 г.

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины пришла к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о предоставлении в собственность земельного участка (то есть ненормативного акта, который исчерпывает свое действие после его реализации) дальнейшее оспаривание этого права собственности должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве

20 апреля 2017 г.

Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного законодательства

12345Архив

Публикации

12345Архив