українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

26 апреля 2013 г.

Письмо Миндоходов от 24.04.2013 № 99-24/1-01-07/550 "Относительно постановления Кабинета Министров Украины от 27.03.2013 № 295"

(укр.версия)

МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНОЇ СПРАВИ

 

24.04.2013N               99-24/1-01-07/550

Iнформуємо, що Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято постанову вiд 27.03.2013 N 295 "Про деякi питання перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, обмеження i заборони щодо помiщення окремих товарiв у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України" (далi - постанова N 295).

Постановою N 295, зокрема, затверджено перелiк товарiв, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї України забороняється, та встановлено, що:

фiнансовi гарантiї вiдповiдно до роздiлу X Митного кодексу України застосовуються при помiщеннi у митний режим переробки на митнiй територiї України товарiв групи 17 згiдно з УКТЗЕД (цукор i кондитерськi вироби з цукру);

продукти переробки, отриманi в результатi переробки iноземних товарiв, щодо яких встановлено особливi види мита на пiдставi рiшень Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi про застосування антидемпiнгових, компенсацiйних або спецiальних заходiв, прийнятих вiдповiдно до законiв України, пiдлягають обов'язковому реекспорту за межi митної територiї України.

За попередньою iнформацiєю видання "Урядовий кур'єр" постанова N 295 буде опублiкована 25.04.2013, у зв'язку з чим набрання чинностi постановою очiкується з 0 год. 26.04.2013.

Текст постанови N 295, розмiщений на Урядовому порталi, додається.

Додаток: на 11 арк.

Директор Департаменту митної справи            О.М.Дороховський

Джерело: http://qdpro.com.ua

Новости

13 июня 2017 г.

Нацбанк сообщил, что с 26.05.2017 г.. На случаи незавершения расчетов по экспортным, импортным операциям, по которым на указанную дату не установлено превышение 120-дневного срока расчетов, будут распространяться нормы Закона №1724 по 180-деного срока расчетов

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

12345Архив

Публикации

12345Архив