українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

23 апреля 2013 г.

Субъекты внешнеэкономической деятельности оценили таможенное регулирование

(укр.версия)

Протягом І кварталу 2013 року Міністерством доходів і зборів України проведено анкетування суб’єктів зовнішньо економічної діяльності з питання оцінки митного регулювання.

Метою проведеного анкетування було дослідження оціночного ставлення платників до здійснення митних процедур та митного регулювання, а також визначення проблемних питань з метою їх оперативного вирішення.

У дослідженні взяли участь близько 250 респондентів.

Результати анкетування свідчать про позитивне сприйняття якісних змін діяльності митної служби. Так, 21,7 відс. опитаних схвально сприймає спрощення митних процедур, запроваджених протягом  2012 року. Водночас, думки більшості респондентів (43,1 відс.) зійшлися у тому, що при митному оформленні товарів досі складно визначати їх митну вартість.

При цьому, платники вважають (52,8 відс.), що протягом 2012 року тривалість процесу прийняття рішень митними органами при визначенні митної вартості товарів суттєво не змінилася.

Майже 25 відс. опитаних  зазначають, що  проходження цієї процедури і  досі займає забагато часу.

Ускладнює процес прийняття рішень по визначенню митної вартості  під час здійснення контролю відсутність чіткого нормативно-правового регулювання. Про  що свідчать думки 28,4 відс. учасників анкетування. Це є чи не найголовнішою проблемою у сфері митного регулювання.

Водночас бізнес-спільнота позитивно оцінює низку нововведень у здійсненні митних процедур. Зокрема, найбільшу кількість схвальних відгуків (47,1 відс.) отримала процедура електронного декларування товарів. Це також підтверджує той факт, що 66,6 відс. респондентів відзначили, що введення електронного декларування прискорило процес митного оформлення товарів.

Серед інших позитивних нововведень платники відзначили законодавче закріплення чітких часових нормативів митного оформлення товарів. Проте частка тих, що мали можливість відчути такі зміни особисто досить незначна – 16,4 відс.

Також результати анкетування довели, що під час митного оформлення товарів суб’єкти зовнішньо-економічної діяльності більшу перевагу віддають такому виду гарантування, як внесення коштів на рахунок митного органу (53,7 відс.). При цьому 34,6 відс. опитаних зазначили, що під час використання саме такого виду гарантування у них не виникало жодних проблем зі сплатою митних платежів.

Джерело: Державна податкова служба України

Новости

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

31 мая 2017 г.

ГФСУ разъяснила порядок корректировки НДС при зачислении предварительной оплаты по одному договору в счет оплаты услуг по другому договору

 

22 мая 2017 г.

Срок действия договора аренды земли, условиями которого предусмотрено, что отсчет срока аренды наступает с момента государственной регистрации настоящего договора, начинается после вступления в силу, а не с момента его заключения

22 мая 2017 г.

Если возмещение расходов на перевозку осуществляется не непосредственно перевозчику-нерезиденту, а агенту, то такая выплата не подпадает под действие положений международных договоров для применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога на прибыль

26 апреля 2017 г.

Неприбыльная организация, которая осуществляет операции по поставке услуг на таможенной территории Украины, подлежат налогообложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, должна зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке

26 апреля 2017 г.

Разъяснены особенности отнесения задолженности к категории «безнадежная»

26 апреля 2017 г.

Заполнение таможенной декларации в случае продления срока временного ввоза товаров

26 апреля 2017 г.

Спор по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которое не является участником общества, подведомственен судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам

20 апреля 2017 г.

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины пришла к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о предоставлении в собственность земельного участка (то есть ненормативного акта, который исчерпывает свое действие после его реализации) дальнейшее оспаривание этого права собственности должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве

20 апреля 2017 г.

Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного законодательства

12345Архив

Публикации

12345Архив