українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

13 марта 2013 г.

Начисление таможенных платежей для путешествующих авиатранспортом

(укр.версия)

Зокрема, митні платежі не нараховуються у разі ввезення громадянами товарів (крім підакцизних) не частіше одного разу протягом доби, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро.

Водночас, у разі ввезення товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро, але які ввозяться частіше одного разу на добу, такі товари підлягають письмовому декларуванню та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 10 відсотків фактурної вартості товарів та податком на додану вартість.

Також при ввезенні громадянами товарів (крім підакцизних), загальна фактурна вартість яких більше 1000 євро та не перевищує 10000 євро, нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10 відсотків сумарної фактурної вартості товарів та податок на додану вартість. При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро.

Нагадуємо, що фактурна вартість товару – ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-проформі, касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів).

Справляння митних платежів при митному оформленні товарів, що переміщуються громадянами у супроводжуваному або несупроводжуваному багажі, ручній поклажі, здійснюється із застосуванням:

уніфікованої митної квитанції МД-1 за встановленою формою (наказ Державної митної служби України від 4 січня 2005 року №1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 року за №66/10346)

або митної декларації за формою (постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 431).

Джерело: ДПСУ

Новости

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

31 мая 2017 г.

ГФСУ разъяснила порядок корректировки НДС при зачислении предварительной оплаты по одному договору в счет оплаты услуг по другому договору

 

22 мая 2017 г.

Срок действия договора аренды земли, условиями которого предусмотрено, что отсчет срока аренды наступает с момента государственной регистрации настоящего договора, начинается после вступления в силу, а не с момента его заключения

22 мая 2017 г.

Если возмещение расходов на перевозку осуществляется не непосредственно перевозчику-нерезиденту, а агенту, то такая выплата не подпадает под действие положений международных договоров для применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога на прибыль

26 апреля 2017 г.

Неприбыльная организация, которая осуществляет операции по поставке услуг на таможенной территории Украины, подлежат налогообложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, должна зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке

26 апреля 2017 г.

Разъяснены особенности отнесения задолженности к категории «безнадежная»

26 апреля 2017 г.

Заполнение таможенной декларации в случае продления срока временного ввоза товаров

26 апреля 2017 г.

Спор по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которое не является участником общества, подведомственен судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам

20 апреля 2017 г.

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины пришла к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о предоставлении в собственность земельного участка (то есть ненормативного акта, который исчерпывает свое действие после его реализации) дальнейшее оспаривание этого права собственности должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве

20 апреля 2017 г.

Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного законодательства

12345Архив

Публикации

12345Архив