українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

28 января 2013 г.

Проект ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации государственной политики в сфере лицензирования внешнеэкономической деятельности и отдельных вопросов таможенного оформления экспорта, импорта некоторых товаров"

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ліцензування зовнішньоекономічної діяльності та окремих питань митного оформлення експорту, імпорту деяких товарів

___________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377, із змінами і доповненнями):

1) статтю 16 після частини двадцять дев’ятої доповнити новими двома  частинами такого змісту:

“Дотримання умов, зазначених у реквізитах ліцензії, під час митного оформлення є обов’язковим, якщо інше не передбачено в реквізиті ліцензії “особливі умови”.

Ліцензія підлягає переоформленню у разі внесення змін до зовнішньоекономічного договору (контракту), який був підставою для її видачі. Порядок переоформлення ліцензії визначається відповідним актом центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики”.

У зв'язку з цим частини тридцяту – сорок четверту вважати відповідно частинами тридцять другою – сорок шостою;

2) у частині сімнадцятій статті 16 слова “код і назва митниці” виключити.

2. Статтю 9 Закону України “Про металобрухт” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із змінами і доповненнями) після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:

“Митне оформлення експорту металобрухту здійснюється тільки за наявності відповідної картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту), виданої центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані відповідні картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт металобрухту.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту металобрухту за виданими картками реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту (договору)”.

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами  п’ятою і шостою.

 

3. У Законі України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995р., № 46, ст. 345, із змінами і доповненнями):

1) статтю 14 після частини третьої доповнити новими частинами  такого змісту:

“Митне оформлення експорту (імпорту) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового здійснюється за наявності відповідної ліцензії.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані ліцензії на експорт (імпорт) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту) спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового за виданими ліцензіями.”

У зв'язку з цим частини четверту – чотирнадцяту вважати відповідно частинами сьомою – сімнадцятою.

2) статтю 15 після частини другої доповнити новими частинами   такого змісту:

“Митне оформлення експорту (імпорту) алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється за наявності відповідної ліцензії.

Центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики щомісяця інформує центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи про видані ліцензії на експорт (імпорт) алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи щомісяця подає центральному органу виконавчої влади з питань економічної політики інформацію про обсяги експорту (імпорту) алкогольних напоїв та тютюнових виробів за виданими ліцензіями”.

У зв'язку з цим частини третю – сорок першу вважати відповідно частинами шостою – сорок четвертою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Источник: www.qdpro.com.ua

Новости

13 июня 2017 г.

Нацбанк сообщил, что с 26.05.2017 г.. На случаи незавершения расчетов по экспортным, импортным операциям, по которым на указанную дату не установлено превышение 120-дневного срока расчетов, будут распространяться нормы Закона №1724 по 180-деного срока расчетов

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

12345Архив

Публикации

12345Архив