українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»



Членство в организациях:






экспертная оценка

Новости

26 декабря 2012 г.

Порядок отражения в налоговой накладной номера и даты таможенной декларации необходимо урегулировать путем принятия соответствующего подзаконного акта

Такою є позиція Держпідприємництва як відповідь на проект Закону України «Про призупинення дії підпункту «ї» пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України». Служба не погодила даний проект.

Мінфін як розробник вважає за необхідне відтермінувати відображення у податковій накладній номеру та дати митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару при ввезенні його в Україну. У відомстві пояснюють, що така потреба виникла через проблеми, які виникають у суб’єктів господарювання при зазначенні таких даних.

Проте Держпідприємництво дійшло протилежного висновку. Проблемою є саме відсутність відповідного підзаконного нормативно-правового акту, який регламентував би порядок внесення до податкової накладної інформації про номер та дату митної декларації.

На даний момент ситуація регулюється лише листами-роз’ясненнями від Державної податкової служби. Та це не може бути дієвим механізмом. Вирішення даної проблеми можливе виключно на рівні законодавства.

Держпідприємництво вважає спосіб регулювання, закладений у проекті Мінфіну, затягуванням у часі вирішення вищезазначеного питання.

Враховуючи зазначене, Служба пропонує розробити проект регуляторного акту щодо порядку відображення у податковій накладній номеру та дати митної декларації та надати його на погодження згідно статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Источник: www.qdpro.com.ua

 

Новости

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

31 мая 2017 г.

ГФСУ разъяснила порядок корректировки НДС при зачислении предварительной оплаты по одному договору в счет оплаты услуг по другому договору

 

22 мая 2017 г.

Срок действия договора аренды земли, условиями которого предусмотрено, что отсчет срока аренды наступает с момента государственной регистрации настоящего договора, начинается после вступления в силу, а не с момента его заключения

22 мая 2017 г.

Если возмещение расходов на перевозку осуществляется не непосредственно перевозчику-нерезиденту, а агенту, то такая выплата не подпадает под действие положений международных договоров для применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога на прибыль

26 апреля 2017 г.

Неприбыльная организация, которая осуществляет операции по поставке услуг на таможенной территории Украины, подлежат налогообложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, должна зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке

26 апреля 2017 г.

Разъяснены особенности отнесения задолженности к категории «безнадежная»

26 апреля 2017 г.

Заполнение таможенной декларации в случае продления срока временного ввоза товаров

26 апреля 2017 г.

Спор по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которое не является участником общества, подведомственен судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам

20 апреля 2017 г.

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины пришла к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о предоставлении в собственность земельного участка (то есть ненормативного акта, который исчерпывает свое действие после его реализации) дальнейшее оспаривание этого права собственности должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве

20 апреля 2017 г.

Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного законодательства

12345Архив

Публикации

12345Архив