українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

30 сентября 2009 г.

Закодированная таможня - неправомерные действия

Апелляционным административным судом отменено Решение Донецкого окружного административного суда, в результате чего признаны неправомерными действия Восточной таможни при определении таможенной стоимости по 6-му (резервному) методу.

При вынесении своего Решения Аппеляционный суд исходил из следующего:
"...Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 08.04.2009 року у справі № ..... (суддя ....) в задоволені позовної заяви відмовлено.
Позивачем подана апеляційна скарга, в якій просить постанову суду скасувати та прийняти нове рішення, яким позовну заявузадовольнити.
Доводи апеляційної скарги обґрунтовує невірним застосуванням норм матеріального права.
Зазначає, що постанова суду прийнята при неповному та не всебічному дослідженні усіх матеріалів справи.
Звертає увагу на те, що згідно витягу з цінової бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митноїслужби України митна вартість на рівні ххх дол. США за тону товару визначена відповідно до товару "коксоване вугілля",тоді як позивач здійснював митне оформлення "вугілля марки ГЖО".
Вказує на те, що товариством надавались відповідачу усі необхідні документи для здійснення митного оформлення товару.
Вважає неправомірним ігнорування судом першої інстанції факту наявності у товариства погодженої декларації про визначення митної вартості товару, тобто, як вважає заявник скарги, у товариства взагалі відсутній обов'язок щодо надання нової ДМВ.
У доповненнях до апеляційної скарги наголошує на тому, що вартість виробника — YYY доларів США за тону значно нижча, ніжціна за контрактом № .... купівлі - продажу, який був укладений між ЗАТ "..." та Компанією «... Ltd» (Великобрітанія).
Звертає увагу, що ВАТ «,,,» з 12.11.2008 року по 13.11.2008 року було здійснено митне оформлення аналогічного "вугіллямарки ГЖО", виробник - ЦОФ "Кузбаська" за контрактною ціною - ZZZ доларів США за тону, при цьому, Східна митницяпогодилася із такою митною вартістю та здійснила митне оформлення за наданою ВМД у відповідності до першого методувизначення митної вартості...
Дослідивши матеріали справи, колегія суддів встановила.
... 29.07.2008 року у межах контракту на підставі додаткової угоди № 8 від 25.06.2008 року позивачем на митну територіюУкраїни в зоні діяльності Східної митниці ввезена партія товару "вугілля марки ГЖО" в кількості ... кг.
Ціна продукції визначена продавцем відповідно до Специфікації № 8 від 25.06.2008 року та складає ааа $ за тону...
Для здійснення митного оформлення товару товариством до Східної митниці на зазначений товар подана ВМД № 700010000/8/..., відповідна товаросупровідна документація та Декларація митної вартості № 700010000/8/..., в якій ціна товару визначена за ціною угоди товарів, що імпортуються, а саме, на рівні ааа $ за тону вугілля з чим погодився митний орган, застосувавши перший метод визначення митної вартості із проставлянням відповідних відміток на митній декларації та товаросупровідних документах.(перша поставка у серпні 2008 року)
У межах вищезазначених контракту та додаткової угоди (специфікації) зі змінами, внесеними додатковою угодою № ... від 11.08.2008 року Товариством для здійснення митного оформлення (друга поставка, вартість якої оспорюється) поставленого товару "вугілля марки ГЖО" подано 30.10.2008 року до митниці ВМД № 700010000/8/..., № 700010000/8/..., № 700010000/8/... та 31.10.2008 року ВМД № 700010000/8/..., при цьому до кожної зазначеної ВМД була приєднана погоджена Східною митницею ДМВ № 700010000/8/... (першої поставки).
Східною митницею відмовлено у митному оформленні зазначених вище ВМД та 31.10.2008 року видані картки відмови до ВМД.
Підставою для відмови у здійсненні митного оформлення визначено "неподання товариством декларацій про визначення митноївартості".
03.11.2008 року Позивач подав нові ВМД на товар "вугілля марки ГЖО" № 700010000/8/..., № 700010000/8/..., № 700010000/8/..., та інш., в яких митна вартість товару визначена за ціною угоди імпортованих товарів на рівні ааа $ за тону, а також в якості підтвердження заявленої митної вартості в кожний з пакетів документів надане рішення відповідача № 700010000/8/.... від 29.07.2008 року (першої поставки).
06.11.2008 року митним органом винесено рішення про визначення митної вартості до ВМД № 700010000/8/..., № 700010000/8/..., № 700010000/8/..., та інш., в яких скоригував в бік збільшення митну вартість визначену товариством на підставі 6-го (резервного) методу визначення митної вартості. В результаті коригування загальна сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті позивачем при здійсненні митного оформлення товару за зазначеними ВМД, збільшилися на хххххх грн. хх коп.
06.11.2008 року митний орган відмовив у здійсненні митного оформлення товару "вугілля марки ГЖО" за ВМД шляхом видання карток відмови у митному оформленні № 700010000/2008/..., та інш., із зазначенням вимоги про здійснення митного оформлення за митною вартістю, визначеною на підставі 6-го резервного методу".
Обосновывая свое Решения суд отметил "... Під час здійснення митного контролю й митного оформлення товарів, для поглибленого   контролю за   правильністю   визначення   їх   митної   вартості   із застосуванням положень ст. 265 МКУ, посадова  особа   митного  органу,   що здійснює   такий    контроль,    використовує    інформацію    бази    даних  Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, а також електронного та/або паперового бюлетеня «Огляд цін українського та світового товарних ринків», біржову інформацію  про  ціни  на товари та/або сировину, інші джерела, де наведено цінові характеристики таких товарів та/ або сировини.
Оскільки відповідачем здійснювалось митне оформлення ідентичного товару  за одним і тим же контрактом, від одного імпортера за вартістю яка не змінилась, колегія суддів прийшла до висновку про неправомірність оскаржуваних дій щодо відмови у митному оформлені ТМЦ за наданими позивачем документами, у спорі, що розглядався..."
Таким образом Аппеляционный суд Донецкой области подтвердил позицию Истца, что Решение таможенного органа об установлении таможенной стоимости может выражаться в двух видах. Путем отметки на декларации таможенной стоимости (ДТС) - в случае согласия таможни с заявленной таможенной стоимостью и путем выдачи соответствующего Решения в форме, определенной приказом ГТСУ № 506 - в случае несогласия с заявленной таможенной стоимостью и установления таможенной стоимости непосредственно самим таможенным органом.
"...Таким чином, судом встановлена протиправність дій відповідача, рішення, що прийняті відповідачем, несуть певні негативні наслідки для позивача, але у встановленому порядку не оскаржені та не визнані недійсними, у суду немає правових підстав для задоволення позовної заяви в частині стягнення зайво сплачених сум ПДВ.
Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що постанова суду першої інстанції прийнята при неповному та невсебічному з'ясуванні обставин справи, висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, тому постанова суду підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про часткове задоволення позовної заяви".


 

Новости

13 июня 2017 г.

Нацбанк сообщил, что с 26.05.2017 г.. На случаи незавершения расчетов по экспортным, импортным операциям, по которым на указанную дату не установлено превышение 120-дневного срока расчетов, будут распространяться нормы Закона №1724 по 180-деного срока расчетов

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

12345Архив

Публикации

12345Архив