українською
Юридическая компания «Правозахист Украина»Членство в организациях:


экспертная оценка

Новости

10 июня 2009 г.

Донецкий апелляционный административный суд дает добро

Решением Донецкого апелляционного административного суда подтверждена позиция административного суда первой инстанции касательно противоправности действий Амвросиевской таможни по определению таможенной стоимости товара и возврата на расчетный счет субъекта ВЭД из госбюджета излишне уплаченной суммы налогов

ПОСТАНОВИЛ Постановление Донецкого окружного административного суда по иску ЧП к Амвросиевской таможне оставить без изменений.
Свое решение суд обосновал следующим:

  • «З матеріалів справи вбачається, що 27.11.2008 року Амвросіївською митницею самостійно була проведена митна оцінка товару на підставі 6-го методу визначення митної вартості відповідно до ст. 265-273 МКУ  та винесене Рішення про визначення митної вартості  товарів в якому підвищена митна вартість товару з заявлених ……. грн. до …… грн.
  • Колегія суддів погоджується з позицією суду першої інстанції, що відповідач (митниця) не навів переконливих доказів виникнення сумніву щодо достовірності поданих декларантом відомостей про вартість товару. Посилання митного органу в якості підстави витребування додаткових документів на заниження митної вартості у порівнянні з цінами на подібні товари є необґрунтованими, оскільки митним органом у Рішенні про визначення митної вартості самостійно зазначено про відсутність інформації про ціни на аналогічні товари (подібні), що обумовило неможливість застосування третього методу визначення митної вартості товарів.
  • Посилення митного органу на здійснення коригування митної вартості товару з урахуванням цінової інформації бази даних ЄАІС ДМСУ є необґрунтованим, оскільки така підстава для коригування митної вартості не передбачена зазначеною нормою.
  • Колегія суддів вважає, що відповідачем безпідставно визначено митну вартість товарів, ввезених на підставі ВМД № …… із застосуванням резервного (6-го) методу та протиправно надано відмову у прийнятті митної декларації.
  • Зважаючи на те, що позивачем фактично внесено до бюджету кошти з розрахунку митної вартості товарів, визначених всупереч положенням чинного законодавства за 6-м методом, в той час як належною митною вартістю таких товарів була вартість, визначена за першим методом (ціною договору). Позивачем сплачені до бюджету кошти в розмірі більшому, ніж встановлені законодавством, а саме Позивачем надмірно сплачено податок на додану вартість у сумі ……»

 

 

Новости

7 июня 2017 г.

Національний банк України вчергове знімає Валютні обмеження

7 июня 2017 г.

Державна фіскальна служба України роз'яснено порядок розрахунку сум податкових зобов'язань, Які вінікають при випуску товарів, поміщеніх у митний режим Тимчасова ввезення з умовно частково звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на мітній территории України або передачі таких товарів у Користування іншій особі

7 июня 2017 г.

Настанов обставинних непереборної сили (форс-мажорних обставинні) свідчіть про Відсутність вини у невіконанні зобов'язання та звільняє особу, яка порушила зобов'язання, лишь від відповідальності за таке Порушення, а не від Виконання зобов'язання в цілому

31 мая 2017 г.

ГФСУ разъяснила порядок корректировки НДС при зачислении предварительной оплаты по одному договору в счет оплаты услуг по другому договору

 

22 мая 2017 г.

Срок действия договора аренды земли, условиями которого предусмотрено, что отсчет срока аренды наступает с момента государственной регистрации настоящего договора, начинается после вступления в силу, а не с момента его заключения

22 мая 2017 г.

Если возмещение расходов на перевозку осуществляется не непосредственно перевозчику-нерезиденту, а агенту, то такая выплата не подпадает под действие положений международных договоров для применения освобождения от налогообложения или уменьшенной ставки налога на прибыль

26 апреля 2017 г.

Неприбыльная организация, которая осуществляет операции по поставке услуг на таможенной территории Украины, подлежат налогообложению НДС, общий объем которых в течение последних 12 календарных месяцев превышает 1 млн. гривен, должна зарегистрироваться как плательщик НДС в обязательном порядке

26 апреля 2017 г.

Разъяснены особенности отнесения задолженности к категории «безнадежная»

26 апреля 2017 г.

Заполнение таможенной декларации в случае продления срока временного ввоза товаров

26 апреля 2017 г.

Спор по отчуждению доли в уставном капитале ООО лицом, которое не является участником общества, подведомственен судам общей юрисдикции, а не арбитражным судам

20 апреля 2017 г.

Коллегия судей Судебной палаты в административных делах Верховного Суда Украины пришла к выводу, что в случае принятия субъектом властных полномочий решения о предоставлении в собственность земельного участка (то есть ненормативного акта, который исчерпывает свое действие после его реализации) дальнейшее оспаривание этого права собственности должен решаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку возникает спор о гражданском праве

20 апреля 2017 г.

Национальный банк Украины продолжает либерализацию валютного законодательства

12345Архив

Публикации

12345Архив